Zbierka na charitu

 FINANČNÝ DAR: prostredníctvom poštových poukážok alebo cez internet.

Čísla účtov: SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS: 412071947. 

Zbierka trvá 14 dní.

Pán Boh zaplať všetkým darcom!