ZBIERKA NA POMOC PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM A UTEČENCOM