Zhnitý blahobyt

Milí bratia a sestry,
          trstenský rodák Mons. Viktor Trstenský mal 28. marca (v sobotu) 112 rokov od narodenia. Narodil sa teda 28. marca 1908 a zomrel 7. decembra 2006. Logom alebo mottom jeho života možno označiť knihu s názvom „Sila viery, sila pravdy.“ Katolícky kňaz a bojovník, zástanca obyčajného človeka. Nechcem mu ubrať na aureole pokrvenstva slávneho rodu Trstenský. Ale väčší je jeho podiel na sláve Boha a Cirkvi!
          Čo by nám poradil, ako by povzbudil všetkých nás v tejto mäteži názorov a hrozieb temna budúcnosti?
          Tak, ako to robil počas života. Nebojte sa! Pán Boh je s nami. On nás nedovolí skúšať nad vaše sily. Utiekajte sa k nebeskej Matke. Karmelská – teda Škapuliarska Panna Mária je aj naďalej ochrankyňou tohto mesta. Aj vďaka príkladu monsiňora – ako ho volali v Spišskej diecéze – využívame nové prostriedky na evanjelizáciu, napr. tieto sociálne siete, ale aj staré informačné prostriedky. Obraz – kópiu našej ochrankyne Panny Márie Škapuliarskej –  budem nosiť na chrbte medzi Vaše príbytky a prechádzať ulicami aj so zobrazením Božského Syna v jej náručí. Nech Vás prítomnosť oboch viditeľná na obraze z nášho oltára posilní.
          Týmto chcem slušne vyzvať na modlitbu vás za oknami vašich domovov a k nádeji, že naozaj vstaneme zo všetkého nešťastia. Ako ON. Že toto dnes je skúška. Že jestvuje večnosť. Záver tohto pôstneho obdobia nám dáva ešte čas na duchovné sväté prijímanie. Na dokonalú ľútosť a domácu veľkonočnú pobožnosť. Dostatočné materiály k tomu postupne prikladáme na túto stránku, internetovú stránku našej farnosti a do infolistu.
          Ešte máme čas odstrániť zbytky zhnitého blahobytu viažuceho naše srdce a životy na zhon za dostatkom bez mravných zásad a čností. Pán nech je s nami. Škapuliarska Panna Mária, ochraňuj nás, naše rodiny, chorých i lekárov, kňazov i kajúcnikov!

Juraj Spuchľák, dekan – farár