Život s Duchom Svätým


     Na čom v našom živote skutočne záleží? Čo je pre nás to najdôležitejšie? V čo najviac dúfame?
     Naša nádej má dôvod existovať a je darom od Boha vtedy, ak je založená na nejakom prísľube, na niečom, čo nám Boh prisľúbil. Skúsme sa teda zamyslieť nad tým, čo Boh sľúbil nám všetkým. Už pri krste sme dostali prísľub: že budeme mať život Božích detí. Ale tu si niekto napríklad povie: „Tak ako to, že som prišiel o prácu? Božie dieťa, o ktoré sa Boh stará, predsa nemôže stratiť prácu! Ak som Božie dieťa, všetko v mojom živote musí ísť bez problémov!“ Nie, ak si Božie dieťa, nasleduj Ho v láske. Nakoniec, ani Pán Ježiš to nemal na zemi jednoduché.
     Čo nám to teda vlastne Boh sľúbil? Boh nesľúbil, že ti vyrieši všetky tvoje problémy, ale sľubuje, že ti daruje Ducha Svätého. V Knihe proroka Ezechiela znie tento prísľub takto:  Dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich. (Ez 36, 26-27)
     Boh teda sľubuje nové srdce, nie novú situáciu. Napr. môžem byť vážne chorý a byť pre to na Boha naštvaný. Ale čo mi Boh sľúbil? Sľúbil mi snáď pevné  zdravie? Nie, sľúbil mi Ducha Svätého aj v situácii mojej choroby. Viem, že keď Ho žiadam o Ducha Svätého, On mi Ho dá. Tomuto prísľubu môžem veriť. Toto je nádej, ktorej splnenie môžem očakávať. Nádej života s Kristovým Duchom v srdci. A to bez ohľadu na to, či dostanem prácu alebo nie; alebo či som zdravý alebo nie…
     Istý kňaz, chorý na rakovinu, hovorí: „Iste, som krehký človek a tak dúfam, že sa budem cítiť lepšie, že nebudem príliš trpieť. Avšak moje zdravie sa nezlepšuje.  Napriek tomu si myslím, že Pán je veľmi verný, pretože mi dal dar pokojného a veselého života; dal mi schopnosť bojovať, aj keď som vstúpil do temnoty a nechápal, čo sa to deje. Nikdy sa ma nevzdal. Nedúfam, že môj život bude bez problémov, ale že budem mať vždy a za každých okolností ten správny postoj.“
     Mať nové srdce, to znamená cítiť a zažívať prítomnosť Ducha Svätého v každom okamihu môjho života a za každých okolností. Tento Duch ma učí rozlišovať, čo je skutočne dôležité, robí ma schopnejším milovať a budovať vzťahy, oslobodzuje ma od strachu a trápenia sa nad tým, čo bude zajtra. V tomto Duchu viem a som si istý, že Boh je verný a že ma nikdy neopustí.         

Peter Brindzák,  OFM