Zoslanie Ducha Svätého 9. 6. 2019

„Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.“ (Ž 104)

     Milí bratia a sestry!
     V čom sa odlišujú veci jednoduché a zložité? Jednoduché výrobky sa ľahko ovládajú. Napríklad tablet alebo Google. Iba potiahnete prstom a počítač robí bez toho, aby ste zadávali zložité kódy. Zadáte slovo a Google vám ho „vygúgli“. Vo vnútri sa s tým asi inžinieri riadne natrápili, ale zvonku je to jednoduché. Za tou jednoduchosťou sa však skrýva veľký talent a drina. 
     Aj náš život je niekedy zložitý. Komplikujeme si ho často tým, že sa nevieme zastaviť, stíšiť a rozpoznať to, čo je podstatné. Ľuďom behá v hlave množstvo myšlienok, reagujú na rôzne podnety, trápia sa pre veci, ktoré vôbec za to nestoja. A potom stretnete človeka, ktorý žije v prítomnosti, jednoducho je, prijíma veci také, aké sú a žije najlepšie, ako vie. Nestrachuje sa z budúcnosti, netrápi sa pre minulosť, ktorú už nemôže napraviť. Žije – tu a teraz.
     Anselm Grün niekedy nazýva Ducha Svätého aj čistým prameňom, z ktorého čerpáme silu. Mnohí ľudia hovoria o tom, ako sa im život zjednodušil, keď ho odovzdali Bohu. Už sa netrápili stratégiami, ktoré im denne diktovalo ich ego. Naučili sa počúvať Boží hlas a nasledovať ho. Naučili sa žiť v Duchu Svätom. Poviete si aké jednoduché. Ale nie je to tak. Mnohí to pochopili až ako múdri starci, po ceste plnej pádov a bolesti.
     Jednoduchosť života je v redukovaní, vzdávaní sa vecí a osobných ambícií, v oslobodzovaní sa od svojho ega, od očakávaní, ktoré na nás kladú druhí ľudia. Mnohí zločinci hovoria, že sa oslobodili, až keď ich chytili a uväznili. Oslobodili sa od zla, ktoré ich ovládalo, zjednodušili svoj život. Rovnako ako tí, ktorým sa podarilo skoncovať so závislosťou na alkohole, drogách, hazardných hrách, peniazoch, sláve, úspechu, kariére, snahe byť „dokonalý pred svetom“ a ďalších veciach, ktoré im komplikovali život. Cesta k jednoduchosti nie je jednoduchá, priama a ľahká. Ale stojí za to. Jedno – duchý život je lepší ako zlo – žitý.

Branislav Kožuch, kaplán

   (OZ V.I.A.C., Trstená)