Zvony farského kostola

  1. Zvon sv. Martin: Hmotnosť:~1450 kg; Priemer: 1342 mm; Ladenie: dis1Lejár, rok uliatia: Rudolf Manoušek, Česká u Brna, 1947. Zvon sv. Martin je zavesený v južnom poli štvorpoľovej oceľovej zvonovej stolice na rovnom oceľovom závese. Visí na tanierovej korune. Pod príklopom zvona sa v nápisovej páske lemovanej plastickými linkami nachádza nápis: LIAL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA. Pod týmto nápisom je umiestnený dookola obiehajúci opakujúci sa ornamentálny pás. Na drieku zvona sa vo florálnom orámovaní tvorenom listami z lipy nachádza reliéf, ktorý vyobrazuje sv. Martina sediaceho na koni s mečom v ruke. Pod ním sa nachádza žobrák sediaci na kameni. Pod týmto reliéfom je umiestnený sprievodný dvojriadkový nápis: SV. MARTIN ORODUJ ZA NÁS A ZA SLOVENSKÝ NÁROD! Na opačnej strane drieku sa nachádza štvorriadkový nápis: HAEC 4 CAMPANAE AQUISITAE SUNT SUB DECANO – PAROCHO MICHAELE BAČÍK ANNO 1947. V preklade: Tieto 4 zvony dal uliať dekan farár Michal Bačík v roku 1947 Nižšie pod týmto nápisom nájdeme dvojriadkový nápis: MECENI (sponzor): MICHAL BAČÍK, VD. APOLONIA LIPKOVÁ A VERIACI FARNOSTI. . Obvod zvona nad úderovým vencom zdobia plastické linky. Zvon má lietajúce srdce. Poháňa ho elektromotor.
  2. Zvon Najsvätejšie Srdce Ježišovo: Hmotnosť:~ 768 kg;Priemer: 1086 mm; Ladenie: g1; Lejár, rok uliatia: Rudolf Manoušek, Česká u Brna, 1947
    Zvon Najsvätejšie Srdce Ježišovo je zavesený v severnom poli trojpoľovej oceľovej zvonovej stolice na rovnom oceľovom závese. Visí na tanierovej korune. Pod príklopom zvona sa v nápisovej páske lemovanej plastickými linkami nachádza nápis: LIAL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA R. P. 1947. Pod týmto nápisom je umiestnený dookola obiehajúci opakujúci sa ornamentálny pás. Na drieku zvona sa vo florálnom orámovaní tvorenom listami z lipy nachádza reliéf, ktorého ústredným motívom je Ježiš Kristus ukazujúci na svoje srdce. Pod reliéfom nájdeme sprievodný jednoriadkový nápis: BOŽSKÉ SRDCE JEŽÍŠOVO, SMILUJ SA NAD NAMI! Obvod zvona nad úderovým vencom zdobia plastické linky. Zvon má lietajúce srdce. Poháňa ho elektromotor.   

Opis zvonov zavesených v kostolnej veži farského kostola v Trstenej: Spracoval Ľubomír Fusko v roku 2016:
(Pokračovanie z minulého týždňa)

  1. Zvon Panna Mária Karmelská Hmotnosť: ~ 340 kg, Priemer: 828 mm Ladenie: b 1 Lejár, rok uliatia: Rudolf Manoušek, Česká u Brna, 1948. Zvon Panna Mária Karmelská je zavesený v severnom poli štvorpoľovej oceľovej zvonovej stolice (bližšie k stredu) na rovnom oceľovom závese. Visí na tanierovej korune. Pod príklopom zvona sa v nápisovej páske lemovanej plastickými linkami nachádza nápis: LIAL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA R. P. 1948. Pod týmto nápisom je umiestnený dookola obiehajúci ornamentálny pás. Na drieku zvona sa vo florálnom orámovaní tvorenom listami z lipy nachádza reliéf, ktorý vyobrazuje Pannu Máriu držiacu v náručí malého Ježiška. Pod reliéfom je umiestnený sprievodný jednoriadkový nápis: AVE MARIA. Obvod zvona nad úderovým vencom zdobí plastická linka, nad ktorou nájdeme jednoriadkový nápis: MATKA BOŽSKÁ ŠKAPULIARSKA, ORODUJ ZA NÁS! Zvon má lietajúce reverzné srdce. Poháňa ho elektromotor. 4. zvon sv. Jozef Hmotnosť: ~ 159 kg. Priemer: 643 mm. Ladenie: dis2 Lejár, rok uliatia: Rudolf Manoušek, Česká u Brna, 1948. Zvon sv. Jozef je zavesený v severnom poli štvorpoľovej oceľovej zvonovej stolice (bližšie k stredu) na rovnom oceľovom závese. Visí na tanierovej korune. Pod príklopom zvona sa v nápisovej páske lemovanej plastickými linkami nachádza nápis: LIAL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA R. P. 1948. Pod týmto nápisom je umiestnený dookola obiehajúci opakujúci sa ornamentálny pás. Na drieku zvona sa vo florálnom orámovaní tvorenom listami z lipy nachádza reliéf vyobrazujúci sv. Jozefa držiaceho v náručí malého Ježiška a ľaliu. Pod reliéfom nájdeme sprievodný dvojriadkový nápis: OCHRANCA DOBRE SKONÁVAJÚCICH ORODUJ ZA NÁS! Obvod zvona nad úderovým vencom zdobí plastická linka. Zvon má reverzné lietajúce srdce. Poháňa ho elektromotor.

 Veža kostola sv. Martina v Trstenej
 Základy veže farského kostola boli položené v období novoveku, zrejme v polovici 17. storočia na starších stredovekých základoch. V období komplexnej prestavby kostola v 40. rokoch 18. storočia veža mala barokovú strechu s tzv. cibuľovitým zakončením. Na jar 1945 bola veža nešťastným zásahom delostreleckej strely vážne poškodené. Po roku 1945 sa začala uskutočňovať jej postupná obnova a rekonštrukcia. V rokoch 1947 až 1948 sa rekonštrukcia veže vykonala pod dozorom a za spoluúčasti majstra Petra Petráša a majstera Titusa Vajdu. Projekt rekonštrukcie veže vypracoval v Levoči projektant Eugen Ormay, rodák z Trstenej. Pri obnove veže pribudli k nej aj štyri menšie vežičky Výška veže je 49 metrov a balkón sa nachádza vo výške 26,5 metra. Vo vnútri je inštalovaný pôvodný mechanizmus hodín z roku 1949. Vo zvonici veže boli umiestnené štyri zvony, ktoré boli liate v Českej u Brna v roku 1947 vo firme R. Manoušek. Boli poháňané na elektrický pohon. Nové zvony posvätil na slávnosť Škapuliarskej Panny Márie 16. júla 1948 za účasti spišský biskup Mons. Ján Vojtaššák. V roku 2008 bola veža farského kostola obnovená a komplexne sprístupnená širšej laickej i odbornej verejnosti ako súčasť hmotného sakrálneho a kultúrneho dedičstva mesta Trstená.