12. nedeľa v Cezročnom období 23. 6. 2019

Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.“ (Ž 63)

     Za koho ma pokladajú ?

     Možno si aj vy pamätáte odpoveď na otázku z katechizmu, ktorú sme sa kedysi učili na prvé sväté prijímanie: Prečo sme na svete? A odpoveď bola jasná: Aby sme Boha a jeho lásku spoznávali, poslúchali, milovali, a tak do neba prišli. Logické. Ak chcem niečo milovať, musím to najprv spoznať (u Boha to znamená najprv spoznať, ako On miluje mňa). Až keď budem poznať toho, koho milujem, dokážem ho zo srdca poslúchať. Čo z toho nám robí problém? Poznať Boha? Milovať ho? Poslúchať? Niekedy asi všetko naraz. V evanjeliu počúvame otázku, ktorú dal Ježiš apoštolom: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ Apoštoli to vedeli. Poznali dobre, aké reči idú o ich Majstrovi. A teda odpovedajú: „Mienky sú rôzne. Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy?“ Opýtal sa ich. „Kto som pre vás?“ Všetci mlčia, ale Peter je pohotový. Nespomína ani jedno z toho, čo hovoria ľudia. Ich názory, dohady a reči ho nepomýlili. „My za Božieho Mesiáša.“
     Občas sa bojím, aby mňa alebo ľudí okolo mňa nepomýlili ostatní v názore na Ježiša. Aby som ostal verný Pravde. Aby som aj ja pevne veril a vyznal: „Ježiš, ty si môj jediný Pán a Spasiteľ. Ty si Mesiáš, Boží Syn.“ Viem, že len keď budem Ježiša poznať a prijímať ako môjho Boha a Pána, až potom ho dokážem naplno milovať a poslúchať. Ak to nedokážem, urobím si boha z niečoho iného, najskôr zo seba a z toho, čo chcem ja.
     Ježiš, ty si Boží Syn, si Pán, jediný Pán. Pomôž mi, nech sa nenechám pomýliť názormi sveta. Daj mi poznať Ťa viac. 

Matúš Reiner, kaplán
(Oravské centrum mládeže, Ústie)