Časopis Radosť

Elektronické vydanie:

Oznamujeme farníkom, že dobrovoľnícky farský časopis Radosť sa už nebude vydávať. Práca na ňom bola oficiálne ukončená.

O časopise:

Časopis Radosť vznikol na podnet pána farára Jaroslava Chovanca v roku 2009. Je to farský
dobrovoľnícky časopis, schválený v súlade s kánonom 824 Kódexu kánonického práva, Mons.
Františkom Tondrom.
 
Jeho cieľom je napomôcť účinnejšej pastorácii vo farnosti. Zachováva neporušenosť viery a mravov.
Môžete v ňom nájsť príspevky kňazov, odborníkov aj laikov, z oblasti histórie, udalostí vo farnosti,
úvahy, poučenia, rozhovory, upozornenia. V každom čísle vyzývame čitateľov aby ho obohatili svojimi
príspevkami, nápadmi a návrhmi.
 
S ľútosťou musím skonštatovať, že mnohí naši farníci hoci aj majú dar zachytiť udalosti, myšlienky
v písanej forme, sa boja zviditeľniť a radšej čakajú, že to za nich niekto napíše. Boja sa ohovárania
a osočovania zo strany spolubratov a sestier z našej farnosti.
 
Preto aj takouto formou prosím, ako už mnohokrát, nespoliehate sa na iných. Nečakajte, že niekto
z redaktorov vidí vaše skryté myšlienky, že vás niekto príde osobne prosiť, aby ste sa vyjadrili, a ak sa
vyjadríte, že je okamžitou povinnosťou zverejniť to, čo vy, práve v daný čas a danej podobe, uznáte
za vhodné. Naozaj prosím aj o správnu dávku sebakritiky, a nie kritiky a vrhaním zlého svetla na iných.
Nezabudnime, že za každé zlé slovo budeme raz súdení.
 
„Ak si myslíte, že aj váš príspevok môže druhého obohatiť v Kristovej láske, tak neváhajte!“
 
Mailový kontakt: redakciaradost@gmail.com
 
V písanej podobe: odovzdať v sakristii, do farskej schránky, šéfredaktorke.
 
Pán Boh zaplať.
 
Andrea Šprláková, šéfredaktorka