Farský kostol

Kostol sv. Martina je postavený na gotických základoch prvého kamenného kostola, pochádzajúcich zo 14. a 15. storočia. V roku 1641 bol obnovený v renesančnom slohu. Baroková prestavba bola uskutočnená v rokoch 1743-1747. Kostol bol ukončený zvýšenou barokovou cibuľovitou vežou. Okolo kostola boli do hradieb vbudované kamenné spovednice na spôsob výklenkov a polygonálna kaplnka Sv. Kríža. Vstup do ohradeného priestoru pútnického dvora tvorí dvojpodlažný á budova s renesančným portálom zo 17. storočia.
Kostol je trojloďová stavba s rovným zakončením presbytéria. Pôvodný gotický kostol bol zasvätený Panne Márii, ale v roku 1560 sa názov kostola zmenil na kostol Sv .Ducha. Patrón chrámu sv. Martin sa spomína na začiatku 18. storočia.
Chrám bol počas piatich storočí svojej existencie niekoľkokrát reštaurovaný. V roku 1908 bol kostol obnovený freskami maliara Blaškoviča-Bátoriho. Z čias opravy sú aj farebné okná s uhorskými svätcami a nové oltáre.
Druhá svetová vojna kostol značne zničila. Po zásahu raketometnou strelou zhorela drevená nadstavba veže kostola a jej vnútrajšok. Od nej sa chytila aj strecha kostola, oheň sa však do kostola nedostal. Keďže kostol nebol zakrytý, zadná časť klenby časom spadla. Na mieste spadnutej klenby bola vybudovaná nová – betónová. Rekonštrukcia chrámu bola zrealizovaná v rokoch 1946-1948. Novú verziu navrhol a dal zhotovil stavebný inžinier Ormay, rodák z Trstenej. Jednotlivé diele vežičiek priviezli a po osadení obložili kameninou. Hodinový stroj veže je pôvodný. Za zmienku stoja biblické motívy namaľované na olejovom podklade na bočných stenách kostola z roku 1747. Počas tejto rekonštrukcie boli strhnuté a kostol bol vybielený.
Po tejto rekonštrukcii bol kostol ešte dva krát vymaľovaný.
V roku 1999  sa začala nová rekonštrukcia kostola s jeho rozšírením. Tá potom pokračovala celkovou rekonštrukciou ako exteriéru tak aj interiéru do roku 2005.

(spracované podľa publikácie Trstená včera a dnes)

 

Zvony farského rímskokatolíckeho kostola svätého Martina v Trstenej 

Videa:


1. Trstená (SK), kostol sv. Martina – zvony
2. Trstená (SK), kostol sv. Martina – poludňajšie zvonenie
Fotografie:
Kliknite sem pre zobrazenie fotiek
Dokumentácia:
Dokumentácia zvonov sv. Martina v Trstenej

Krypta farského kostola sv. Martina

Časť národnej kultúrnej pamiatky – rímskokatolíckeho kostola sv. Martina „Sprístupnenie krypty kostola sv. Martina, Trstená“ bola zreštaurovaná a sprístupnená širokej verejnosti, ktorá má možnosť pozrieť si toto unikátne kultúrne dedičstvo. Krypta si zachovala ručne maľované rakvy, ktoré na území Slovenska nemajú obdobu a mnohí ju označujú aj ako „historický poklad“. Preto je pre nás obrovským potešením, že sa nám podarilo zreštaurovať tak významné kultúrne dedičstvo.