Advent radostné očakávanie

          Spomienkou ,,zaletím“ do nášho detstva. Už ako deti sme sa tešili na toto liturgické obdobie. Prečo? Po Advente prídu Vianoce. Čas lásky, radosti a pokoja. Narodenie Ježiša Krista je pre nás kresťanov veľmi dôležitý sviatok, ktorý má duchovný zmysel a význam. Je to čas, na ktorý sa tešia deti, ale i my dospelí. Nestraťme radosť a vďačnosť Ježišovi i keď možno všetko nie je tak, ako si predstavujeme. Žijeme ťažké časy, nemôžeme si zakrývať tvár predtým všetkým, ale nech nám to neukradne pravú radosť zo srdca, z našich rodín, že Ježiš je s nami a bude s nami po všetky dní.  
          Čo je Advent? Je to čas radostného očakávania, načúvania Bohu a uvedomenie si jeho prítomnosti v našom živote. Ja osobne si na čas Adventu spomínam veľmi rád. Bol to požehnaný čas. Každý deň sme sa všetci z rodiny stretli na modlitbe pri adventnom venci a to veľmi posilnilo našu rodinu v láske a jednote k sebe. Tiež sme si upevnili medzi sebou naše medziľudské vzťahy. Ježišovi za to zo srdca ďakujem, lebo takýmto spôsobom chráni našu rodinu, sme si navzájom blízki a sme oporou jeden druhému až doteraz. Dnes žijeme v spoločnosti i my sami vo veľkom strachu, neistote, čo bude s nami. Máme strach o seba, náš život, našich blízkych, zdravie, naše rodiny a mnohé iné. Chcem nás všetkých povzbudiť slovami svätého Jána Pavla II., aby sme prekonali náš vnútorný strach a boli plní nádeje. „Nebojte sa! Otvorte dokorán dvere Kristovi.“ Strach je od zlého. Chce nás zastrašiť a čo je ešte horšie odtrhnúť od Ježiša. Nedajme sa zastrašiť, zakoreňme ešte viac naše životy na Ježišovi a postavme všetko na jeho láske. On je tu, neopustí nás. Otvorme mu i my svoje srdcia, prijmime ho a vyznajme Ježišovi: „Ty si náš Pán, potrebujeme ťa.“ Kľúčovými slovami celého adventného obdobia nech sa pre nás stanú slová: bdelosť, blízkosť, načúvanie, prítomnosť Boha, živá láska k sebe navzájom.  
          V Evanjeliu 1. Adventnej nedele budeme počuť Ježišove slová: ,,Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas“ (Mk 13, 33).   
           Nech čas Adventu je pre každého z nás požehnaným časom. Buďme spojení a zjednotení v modlitbe navzájom za seba. Preukazujme si lásku, deľme sa o srdce, dobro s každým človekom. Pane Ježišu daj, aby naše srdcia boli blízke tebe a urob naše srdcia bdelými, hlavne milujúcimi. Nech v našom živote, nielen v čase Adventu je stále túžba po tebe, pravom Bohu, po modlitbe, ale nech milujeme skutočnou láskou každého človeka.  

Vladimír Bača, kaplán 

Oznamy

V sekcii OZNAMY je nové info: Prvá adventná nedeľa „B“ – 03.12.2023
Prosíme, prečítajte si nové oznamy.