Kvetná nedeľa „A“

DÁVAME  VÁM  DO  POZORNOSTI  ...

Celodenná adorácia k Sviatosti oltárnej v Trstenej:
Františkánsky Kostol sv. Juraja – pondelok, utorok a streda je Sviatosť oltárna vystavená k individuálnej poklone počas celého dňa. 
Farský Kostol sv. Martina – štvrtok, piatok a sobota je Sviatosť oltárna vystavená k individuálnej poklone počas celého dňa. 

Naša farnosť má na platforme YouTube kanál s názvom: Rímskokatolícka farnosť Trstená.

Slúži na priamy prenos internetovou cestou z priestorov Farského kostola sv. Martina a videá pre duchovnú formáciu a informácie z prostredia katolíckej cirkvi a farnosti.
 

Priame prenosy – na hornej lište kliknite na Živé vysielanie:  

  • Zelený štvrtok 18.00h
  • Veľký piatok 15.00h
  • Biela sobota 19.30h
  • Veľkonočná nedeľa 10.00h
Stránku s rovnakým názvom má naša farnosť aj na Facebook-u: https://www.facebook.com/faratrstena/ 
Nech aj toto virtuálne spoločenstvo s Vami, milí bratia a sestry, je pre nás utužením sa vo viere a povzbudením v nádeji k láske.