Druhá nedeľa v cezročnom období – 16.01.2022

Liturgický prehľad: Farský kostol sv. Martina

Pondelok
Sv. Antona, opáta, spomienka
06.00 Nebohá Vlasta
10.30 Nebohí z rodiny Škapcových
18.15 Za Božiu pomoc Paulíne
Utorok
Utorok druhého týždňa v Cezročnom období
06.00 Za Božiu pomoc rodine
10.30 Za uzdravenie tela i duše Veroniky
17.30 Zábiedovo: Poďak. za 45 r. manželstva
18.15 Nebohí z rodiny Griglerovej
Streda
Streda druhého týždňa v Cezročnom období
06.00 Nebohý Stanislav
10.30 Za uzdravenie tela i duše Heleny
18.15 Nebohí Andrej – 1. výročie a Andrej
Štvrtok
Štvrtok druhého týždňa v Cezročnom období
06.00 Nebohí Michal a Emília
10.30 Nebohý Ján
16.00 Ústie: Nebohý Pavol Žatko – 1. výročie
18.15 Nebohí Štefan, rodičia a súrodenci
Piatok
Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
06.00 Nebohí Margita Valovičová, Štefan
10.30 Za Božie požehnanie v rodine
17.30 Zábiedovo: Nebohý Milan
18.15 Nebohí Viktor Sťahulák a nebohí z rod.
Sobota
Sv. Vincenta, diakona a mučeníka
06.00 Za Božiu pomoc deťom a vnúčatám
18.15 Nebohá Oľga, sestra
Nedeľa
Tretia nedeľa v cezročnom období – Nedeľa Božieho slova
07.00
08.30
10.30
14.00
14.00 Sídlisko Západ – kaplnka
07.30 Ústie
09.00 Ústie
09.00 Zábiedovo
10.30 Zábiedovo

OZNAMY:

Sväté prijímanie – možnosť prijať v týždni: Po svätej omši, ktorá začína o 10:30 a 18:15 do desať minút po jej ukončení; v nedeľu po svätej omši, ktorý začína o 10:30.

Diecézna škola viery bude vo štvrtok 20.01.2022 po svätej omši. Pokračovanie je príležitosťou rásť vo viere.

Príspevky na projekt zastavení krížovej cesty v Trstenej. Osobitný účet na projekt: SK75 0900 0000 0051 5352 7949. Pán Boh zaplať! Priebežne oznamujem sumu na účte po vyplatení prvej a druhej faktúry: 77729.-€. Ešte nám treba uhradiť na dokončenie 9700.- €. Pán Boh zaplať! Aj za príspevky na chod farnosti. Číslo účtu farnosti: SK46 0900 0000 0000 5418 0174.

Zábiedovo – dary na opravy okien: doteraz 14950.-€ – Pán Boh zaplať! Ďakujem urbárskemu spoločenstvu v Zábiedove za dar 750,-€, združeniu vlastníkov lesa a pozemkových spoločníkov 750,-€ na okná a ostatné úpravy kostola.

Upratovanie: Prosím o pokračovanie v upratovaní, tento týždeň v piatok: z ulice Západ – 1140, 1141, 1142. Pán Boh zaplať!

Čo majú Katolícke noviny č. 2 zaujímavé: Článok o človeku, ktorého spoznáme pri poriadnej hádke na čítanie. Osvieži aj myšlienka o jednote kresťanov v manželstve a Cirkvi. I o kráse a účinku požehnania príbytkov.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: modlime sa a pracujme za jednotu vždy, ale aj od 18. do 25. januára. Robí tak celá Cirkev.

ZMENY V RÍMSKOM MISÁLI Od 1.1. 2022 na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska vstupuje do platnosti nový preklad slovenského Rímskeho misála, čo je názov pre knihu, ktorá sa používa pri bohoslužbách. Pôjde najmä o tieto štyri najdôležitejšie zmeny:

  1. Asi najväčšou zmenou sú slová premenenia nad kalichom. Doterajšie spojenie „za všetkých“ bude v novom preklade „za mnohých. Výraz „za mnohých“ je verným prekladom slov, ktoré povedal Pán Ježiš pri poslednej večeri. Tým sa nespochybňuje, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za všetkých bez výnimky.
  2. Zmeny si vyžiadali aj doplnenie textov modlitieb k novým svätým (napr. sv. Jána Pavol II., sv. Páter Pio atď.).
  3. Doterajšia odpoveď veriacich pri príprave obetných darov: Zvelebený Boh naveky bude v novom preklade: „Požehnaný Boh naveky!“ Pôvodný latinský termín „benedictus“ je adekvátnejší preklad „požehnaný“ ako „zvelebený“. Neznamená to, že my požehnávame Pána Boha, ale vyjadrujeme tým, že v Bohu je plnosť požehnania a od Neho pochádza každé požehnanie.
  4. Na konci svätej omše kňaz nebude hovoriť „Iďte v mene Božom“, ale bude môcť použiť niektoré z týchto zvolania „Choďte v mene Božom“, „Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium“, „Choďte | v pokoji a oslavujte Pána svojím životom“, „Choďte v pokoji.“ (Spracované podľa listu farnosti Kežmarok)

Oslobodenie od účasti na svätej omši: Ak teda niekomu okolnosti značne sťažujú alebo dokonca znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený.

Opatrenia proti pandémii z 12.01.2022: Vzhľadom na ich plnenie budeme recitovať nedeľné sväté omše. Pre ich skrátenie. Pán Boh zaplať!

Pán Boh zaplať! 
Juraj Spuchľák