Nedeľa Krista Kráľa – 22.11.2020

Liturgický prehľad: Farský kostol sv. Martina

Pondelok
Sv. Klementa I., pápeža a muč., ľubovoľná spomienka
06.00
18.15
Za zdravie a požehnanie deti
Za Božiu pomoc a zdravie Angele a Jozefovi
Utorok
Sv. Andreja Dung-Laca kňaza a sp. muč., spomienka
06.00
18.15

+ bratov, švagrov a švagriny
Poďakovanie za dary života

Streda
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a muč., ľub. spom.
06.00
18.15
+ Jozef a Margita
+ Anton, Emília a Anton
Štvrtok
06.00
18.15
Za obrátenie priateľa
Za Božiu pomoc ruži Fatimskej Panny Márie
Piatok
06.00
17.15
18.15

Za pož. a Dary Ducha Svätého pre deti
Akadémia na 190 rokov Zázračnej medaily
Za členov združenia Zázračnej medaily
Sobota
Panny Márie v sobotu
06.00
10.00
15.00
18.15
Za B. p. a pož. Veroniky a Jaroslava Krucina
Za učiteľov a pracovníkov katolíckej školy
Pilár - Marušáková
Za zdravie a uzdravenie Margity
Nedeľa
Prvá adventná nedeľa
07.00
08.30
10.30

Liturgický prehľad: Filiálky

Pondelok
Sv. Klementa I., pápeža a muč., ľubovoľná spomienka
Utorok
Sv. Andreja Dung-Laca kňaza a sp. muč., spomienka
Ú
Z

09.00
17.30
Za zdravie a Božiu požehnanie rodine Gibasových
Streda
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a muč., ľub. spom.
Štvrtok
Ústie – výročie posviacky kostola
Ú16.30+ z rodiny Janoviak
Piatok
Z17.30+ Peter Tomčík
Panny Márie v sobotu
Nedeľa
Prvá adventná nedeľa
Ú
Z
09.00
10.30

OZNAMY FARNOSŤ:

Zbierka na charitu:
Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Poslali nám poukážky, ktoré si môžete vziať aj letákom.
 
Pobožnosť na Krista kráľa:
Dnešnú nedeľu o 14.00 bude pobožnosť vo farskom kostole spojená s adoráciou a požehnaním Sviatosťou Oltárnou. Pri tejto pobožnosti možnosť získať úplné odpustky pre seba. Po nej bude sväté prijímanie.
 
Požehnanie adventných vencov:
V sobotu pred prvou adventnou nedeľou bude počas svätej omše požehnanie adventných vencov, ktoré si prinesiete do kostola do kaplnky Lurdskej Panny Márie
 
Príspevky na projekt zastavení krížovej cesty v Trstenej
Osobitný účet na projekt: SK75 0900 0000 0051 5352 7949. Pán Boh zaplať! Priebežne oznamujem sumu na účte po vyplatení prvej faktúry: 67307.-€. Dodávateľ nám dodal už 9 zastavení.
Pán Boh zaplať! Aj za príspevky na chod farnosti.  Číslo účtu farnosti: SK46 0900 0000 0000 5418 0174
 
Upratovanie: o upratanie kostola na piatok po svätej omši prosíme z ulíc: Kukučínova, Požiarnikov, Železničiarov Pán Boh zaplať! Za upratovanie a trpezlivosť.
 
Zbierka na seminár
V nedeľu 15.11:2020 Biskupský úrad v Spišskej Kapitule vyhlásil zbierku na seminár. Pán Boh zaplať! Všetkým, ktorí ste prispeli osobne alebo na ich účet. Vami darované prostriedky som poslal na účet v sume: 500.-€.
 
Čiastočné uvoľnenie opatrení pre bohoslužby
Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb.
 
Šachovnicové sedenie
Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Preto sú v našom kostole umiestnené hnedé značky – pre orientáciu.
Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.
Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola.
Stále platí zákaz zhromažďovania
Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Na státie nemožno využiť miesta.
Povinnosť dodržiavať hygienické opatrenie
Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia:
povinné sú rúška,
dezinfekcia pri dverách,
nepodávanie rúk,
nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou,
dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania,
rozdávanie Eucharistie do rúk – okrem prípadov objektívnej nemožnosti,
dezinfekcia použitých nádob
a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Seniori, chronicky chorí, rizikové skupiny
V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny žiadam, aby návštevy bohoslužieb zvážili, zvažujem pre dôchodcov zaviesť osobitnú svätú omšu v nedeľu.
Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.  
 
Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!
Pre doručenie uvedených podmienok až v sobotu večer pre farnosti Slovenska som nestihol dohodnúť všetko osožné.
 
Úplné odpustky pre duše v očistci:
Apoštolská penitenciária – úrad spravujúcich v Ríme odpustky – rozšíril nižšie uvedené možnosti na celý mesiac november a požiadavku na sviatosť zmierenia a prijatie Eucharistie na najskôrší možný termín po uplynutí zákazu vychádzania alebo vlastného zdravotného stavu či zdravotnej indikácie.
Požaduje zachovať duchovné spojenie s veriacimi v Cirkvi vo svete a s miestom, ktoré chce navštíviť, ako je chrám alebo cintorín.
 
Tu sú pôvodné podmienky:
ODPUSTKY:

  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas’ a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

  1. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.

 
V stredu je spomienka na všetkých prenasledovaných kresťanov:
Prosím o modlitby počas celého dňa. Preto budeme mať v tento deň kostolnú vežu farského kostola vysvietenú červeným svetlom. Tak budú označené aj cirkevné a štátne objekty, ktoré sa k spomienke pripoja.
 
Duchovné kurzy prípravy na manželstvo
Ponúkajú centrá pre rodinu, konkrétne sú uvedené na plagátoch pred kostolom. Odporúčam ich snúbencom.