DVADSIATA NEDEĽA CEZ ROK – 14.08.2022

Liturgický prehľad: Farský kostol sv. Martina

Pondelok Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok06.00
10.30
16.30
16.00 Ústie
17.30 Zábiedovo
17.30 Oratórium
Utorok Sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka06.00 Za Božiu pomoc pre Máriu s rodinou
17.30 Zábiedovo: Nebohý Rastislav Vrobel
18.15 Nebohí Mária, Štefan a ich rodičia
Streda Streda dvadsiateho týždňa v cezročnom období06.00 Za Božiu pomoc pre rodinu
18.15 Nebohý Viktor Liss
ŠtvrtokSv. Heleny, ľubovoľná spomienka06.00 Za obrátenie syna a vnuka
16.00 Ústie: Nebohý Peter Ondráš
18.15 Nebohí Emília a Karol
Piatok Piatok dvadsiateho týždňa v cezročnom období06.00 Nebohí Terézia, Ján a cth. Vinícia
17.30 Zábiedovo: Za Božiu p. pre rodinu Chrenekovú
18.15 Poďakovanie za 50 rokov života
Sobota Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka06.00 Nebohí Erika a Dušan
18.15 Nebohí Jozef, Margita, Anna, Viliam
DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA „CEZ ROK“07.00
08.30
10.30
10.30 Oratórium
09.00 Ústie
09.00 Zábiedovo

OZNAMY:

Požehnanie bylín: Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie bude po každej svätej omši požehnanie bylín.

Bohoslužby pri kaplnke a malá púť: Ďakujem všetkým, ktorí svojou pomocou, ale účasťou prispeli k dôstojnému sláveniu svätej omše, ale aj modlitby posvätného ruženca počas poobedia minulú nedeľu. Zastavme sa pri kaplnkách, o ktoré sa starajú pekne naši spolubratia a ich rodiny.

Príspevky na chod farnosti: Číslo účtu farnosti: SK46 0900 0000 0000 5418 0174. Pán Boh zaplať! Za štedrosť.

Upratovanie: Prosím o pokračovanie v upratovaní, tento týždeň v piatok: z ulíc Zápotočná od Brezovice – po pána Tuku, Dukelských hrdinov, Podielova. Pán Boh zaplať!

Čo majú Katolícke noviny zaujímavé: Číslo 32: Kardinál Jozef Tomko ako osobnosť a vzor nielen pre kresťanov, ale nás všetkých – rodiny a spoločenstvá aj namájúcich sa v duchovnom živote, pracujúcich na osobnom raste. To je hlavný obsah najnovšieho čísla Katolíckych novín.

Svätá zem termín: 17.4. – 24.4.2023:  Sprevádza vdp. PaedDr. Michal Pitoniak Cena: 750,- EURO V cene je zarátané: – letenka, letiskové a palivové príplatky, 7x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. Zariadení, doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom, odborný sprievodca – kňaz, autobusová doprava na letisko a späť. Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate! Prihláste sa v sakristiách kostolov.

Pomoc pre ľudí na Ukrajine – cirkev: Spišská katolícka charita, ktorej tím pomáha na hraničnom priechode Slovenska s Ukrajinou (Vyšné Nemecké – Užhorod) vytvorila dotazník pre pomoc ľudí na Ukrajine. Kto má možnosť a chce byť nápomocný, bližšie informácie nájde po kliknutí na odkaz – na stránke farnosti: (Dotazník pomoci Ukrajine.)

Pomoc Ukrajine – mesto: Mesto Trstená: Zberné miesto pomoci – Komunitné centrum Sinaj, Železničiarov 1, Trstená (oproti synagóge) denne počas pracovných dní v čase od 10 hod. do 15 hod. Finančná zbierka – finančný príspevok môžete poslať na transparentný účet ORAVA SI POMÁHA SK37 8330 0000 0023 0180 9718 – transparentný účet tejto iniciatívy budeme využívať v tomto čase pre potreby pomoci Ukrajincom, preto uvádzajte do poznámky “Ukrajina”. Kontakt v prípade potreby: pomoc@trstena.sk. Potrebujú drogériu, trvanlivé potraviny a zdravotnícke potreby.

Ohlášky: 

Róbert Jendrišek, syn Petra a Eriky rodenej Majerovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Dlhej nad Oravou, a

Denisa Zboroňová, dcéra Miroslava a Aleny rodenej Šaligovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Trstenej,

                 ohlasujú sa prvý raz 310722

                 ohlasujú sa druhý raz 070822

                 ohlasujú sa tretí raz 140822 

 

Jakub Florek, syn Jozefa a Viery rodenej Chorvátovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Zábiedove, a

Klára Záhradníková, dcéra Mariána a Magdalény rodenej Chrenekovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Zábiedove,

                 ohlasujú sa prvý raz 310722

                 ohlasujú sa druhý raz 070822

                 ohlasujú sa tretí raz 140822

 

Lukáš Komperda, syn Jozefa a Márie rodenej Salusovej, narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Dlhej nad Oravou, a

Diana Slovíková, dcéra Rastislava a Mariany rodenej Kordiakovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Trstenej,

                 ohlasujú sa prvý raz 310722

                 ohlasujú sa druhý raz 070822

                 ohlasujú sa tretí raz 140822

 

Fabian Niess, syn Petra a Anneliese Marie rodenej Monschein, narodený v Grazi, bývajúci vo Viedni, a

Eva Niess, rodená Hečková, dcéra zosnulého Slavoslava a Anny rodenej Porubskej, narodená v Trstenej, bývajúca vo Viedni,      

                  ohlasujú sa prvý raz 070822

                 ohlasujú sa druhý raz 140822

               ohlasujú sa tretí raz  210822

 

Stanislav Kubica, syn Stanislava a Márie rodenej Šustekovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Hladovke, a

Natália Mitráš, dcéra Štefana a Zuzany rodenej Jašurkovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Trstenej,

                 ohlasujú sa prvý raz 140822

                 ohlasujú sa druhý raz 210822

                 ohlasujú sa tretí raz 280822

 

Dominik Čierny, syn Jána a Antónie rodenej Jendrolovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Štefanove nad Oravou, a

Soňa Zbojová, dcéra Igora a Márie rodenej Polačíkovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Trstenej,

                 ohlasujú sa prvý raz 140822

                 ohlasujú sa druhý raz 210822

                 ohlasujú sa tretí raz 280822

 

Juraj Spuchľák