Siedma veľkonočná nedeľa “cez rok” “A” – 24.05.2020

Liturgický prehľad: Farský kostol sv. Martina

Pondelok
Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľub. spom.
06.00
18.15
+ Anton, Emília, Anton
Za zdravie a Božie požehnanie Štefanovi - 50 rokov

Utorok
Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
06.00
18.15
+ Branislav Vrzgula
Na úmysel celebranta
Streda
Sv. Augustína z Canterbury, biskupa, spomienka
06.00
18.15
+ Branislav Vrzgula
+ Zuzana Gočálová - 30. deň
Štvrtok
06.00
18.15
Na úmysel celebranta
Na poďakovanie za 57 rokov spoločného života
Piatok
Sv. Pavla VI., pápeža, ľubovoľná spomienka
06.00
18.15
+ František
+ Jozef Zboja
Sobota
06.00
15:00
18.15
+ Anna Letašiová
Mišánik - Koššová
Na úmysel celebranta
Nedeľa
Nedeľa zoslania Ducha Svätého - Turíce “A“
7.00
8.30
10.30
14.00
14.30

Za veriacich
Májová pobožnosť

Liturgický prehľad: Filiálky

Pondelok
Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľub. spom.
Utorok
Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
Z17.30Na úmysel celebranta
Streda
Sv. Augustína z Canterbury, biskupa, spomienka
Štvrtok
Ú
Z
16.30
18.00
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
Piatok
Sv Pavla VI., pápeža, ľubovoľná spomienka
Z17.30Na úmysel celebranta
Sobota
Nedeľa
Nedeľa zoslania Ducha Svätého - Turíce “A“
Ú
Z
09.00
10.30

OZNAMY …

Úplné odpustky
Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky

Príspevky na projekt zastavení krížovej cesty v Trstenej
Ďakujem za záujem o pomoc pri jeho realizácii. Zbierka vo farskom kostole nebude. Osobitný účet na projekt: SK75 0900 0000 0051 5352 7949. Priebežne oznamujem sumu na účte: 40188 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary! Prispieť môžete aj cez internetový portál www.ludialudom.sk – názov projektu: „Krížová cesta“.

Stretnutie rodičov birmovancov
Prosím o stretnutie rodičov birmovancov pre organizáciu slávnosti a informácie o návrhoch rodičov na nedeľu 31.05.2020 o 19.15 vo farskom kostole sv. Martina. Po svätej omši v kostole sv. Juraja.

Novéna k Duchu Svätému
Od piatku sa modlíme deväťdňovú pobožnosť ku Duchu Svätému. Pozývam k nej najmä birmovancov. Aby sa ju modlili a viedli modlitbu v kostole.

Upratovanie: o upratanie kostola na piatok po svätej omši prosíme: Podľa nového rozpisu: Zápotočná od Brezovice – po pána Tuku, Dukelských hrdinov, Podielova. Pán Boh zaplať! – Za upratovanie a trpezlivosť.

Májové pobožnosti sú po večerných svätých omšiach.

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. V tomto čase sme mohli pocítiť ich užitočnosť. Nezabudnime na nezabudnime na ich potreby.

 

ADORÁCIA …
Celodenná adorácia k Sviatosti oltárnej v Trstenej:
Františkánsky Kostol sv. Juraja – pondelok, utorok a streda je Sviatosť oltárna vystavená k individuálnej poklone počas celého dňa.
Farský Kostol sv. Martina – štvrtok, piatok a sobota je Sviatosť oltárna vystavená k individuálnej poklone počas celého dňa.Prosím, aby ste venovali pozornosť vo svojich modlitbách najmä evanjelizácii na našom sídlisku a všetkých mladých. Aby nám Ducha Svätý pomáhal poznávať cesty a spôsoby, ako ohlasovať evanjelium v celej našej farnosti a najmä našim rodinám a mladým, i deťom.

PRIAME PRENOSY …
Priame prenosy – na hornej lište kliknite na Živé vysielanie:
• počas týždňa 18.15
• piatok 18.15 birmovaniecká sv. omša
• 7.Veľkonočná nedeľa: 7.00, 8.30, 10.30, 14.30h
Stránku s rovnakým názvom má naša farnosť aj na Facebook-u: https://www.facebook.com/faratrstena/
Nech aj toto virtuálne spoločenstvo s Vami, milí bratia a sestry, je pre nás upevnením sa vo viere a povzbudením v nádeji k láske.