Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok „A“ – 13.09.2020

Liturgický prehľad: Farský kostol sv. Martina

Pondelok
Povýšenie svätého kríža, sviatok
06.00
18.15
+ Mária, Alojz
Za Božiu pomoc Zuzane Kubekovej


Utorok
Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť
07.00
08.30
10.30
Streda
Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, muč. spom.
06.00
18.15
+ rodičia Ján a Mária
+ Milan a Božena
Miroslavovi, Zuzane s rod.
Štvrtok
Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. sp.
06.00
18.15
Za Božiu pomoc pre rodinu
Za Božiu pomoc ruži P. M. Karmelskej


Piatok
06.00
18.15
+ Júlia, Ondrej
+ Anton Gočál
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
06.00
14.00
15.00
16.00
18.15
Za Božiu pomoc Augustínovi, Marte
Garaj - Šuvadová
Benický – Števaňáková
Tencer - Koróniová
+ Ján Koleják
Nedeľa
Dvadsiata piata nedeľa cez rok „A“
07.00
08.30
10.30

Liturgický prehľad: Filiálky

Pondelok
Povýšenie svätého kríža, sviatok
Utorok
Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť
Z
Ú
10.30
09.00
Streda
Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, muč. spom.
Štvrtok
Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. sp.
Ú16.30
Za obrátenie v rodine
Piatok
Z17.30+ Veronika a Martin
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Dvadsiata piata nedeľa cez rok „A“
Ú
Z
09.00
10.30

OZNAMY FARSKÝ KOSTOL SV. MARTINA:

Služba kostolníka – posilnenie
Službu hlavného kostolníka vo farskom kostole sv. Martina od 01.10.2020 prevezme pán Juraj Šurina ml. Veľmi ďakujem za doterajšiu službu kostolníčky pani Magdaléne Šurinovej a ostatným, ktorí nám pomáhajú pri bohoslužbách a prácach v kostole. Prosím pani Magdalénu Šurinovú o prácu a pomoc aj naďalej. Za ňu budem obetovať svätú omšu v nedeľu 20.09.2020 o 07.00 hod.

Príspevky na projekt zastavení krížovej cesty v Trstenej
Osobitný účet na projekt: SK75 0900 0000 0051 5352 7949. Pán Boh zaplať! Priebežne oznamujem sumu na účte po vyplatení prvej faktúry: 44732.-€. Dodávateľ nám dodal už 9 zastavení.

Upratovanie: o upratanie kostola na piatok po svätej omši prosíme zo sídliska: Západ – 1053, 1054, 1056 . Pán Boh zaplať! Za upratovanie a trpezlivosť.

Diecézna škola viery – ďalší ročník – téma: Viera ako odpoveď človeka Bohu
Ďalší ročník začne tak ako doteraz, vo štvrtok po svätej omši, ktorá začne o 18:15. Všetci ste srdečne pozvaní!

Jesenné kántrové dni sú po nedeli 13.09. v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah: Poďakovanie za úrodu.

Zbierka na Boží hrob je dnes v nedeľu 13.09.2020. Preložená z pôvodného termínu biskupským úradom.

Stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi bude v Centre voľného času v Trstenej na Západe v stredu o 16.00. Účasť je dobrovoľná. Stretnutie sa bude s témou opakovať. Úcta k Ježišovi v Eucharistii.
 

Sväté omše v katolíckej škole
Pre zdravotné opatrenia sa nateraz odkladajú. Prosím, aby žiaci a učitelia navštevovali bohoslužby v chráme.

POĎAKOVANIE A PROSBA
Ďakujeme všetkým za dodržiavanie hygienických opatrení v kostole a prosím o dodržiavanie odstupu 2 metre a pravidelnú dezinfekciu rúk. Prosím zdravotne indikovaných o zváženie pohybu mimo domácnosti. Starší veriaci nad 65 rokov sú dišpenzovaní od nedeľnej účasti na bohoslužbách.

OHLÁŠKY 06.09.2020

1.Martin Garaj, syn Jozefa a Štefánie rodenej Cubínkovej, narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Rabči.
A
Dominika Šuvadová, dcéra Jána a Evy rodenej Balúnovej, narodená v Bratislave, bývajúca v Trstenej,
Ohlasujú sa tretí raz.
 
2. Michal Benický, syn nebohého Miroslava a Janky rodenej Samkovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Trstenej
A
Michaela Števaňáková, dcéra Jána a Danky rodenej Habovštiakovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Trstenej.
Ohlasujú sa tretí raz.
 
3.Andrej Želežňák, syn Mariána a Margity rodenej Skurčákovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Trstenej
A
Lucia Tokárová, dcéra Jozefa a Márie rodenej Šrobovej narodená v Trstenej, bývajúca v Krivej.
Ohlasujú sa tretí raz.
 
4.Filip Planeta, syn Ľubomíra a Radomíry rodenej Sitaríkovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Námestove
A
Simona Fereková, dcéra Miroslava a Zdenky rodenej Latusovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Ústí.
Ohlasujú sa tretí raz.
 
5.Juraj Šuhaj, syn Jána a Viery rodenej Tarcoňovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Trstenej
A
Nikola Olosová, dcéra Róberta a Gabriely rodenej Dančovej, narodená v Ružomberku, bývajúca v Švošove.
Ohlasujú sa druhý raz.
 
6.Michal Koleják, syn Rastislava a Daniely rodenej Stančíkovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Liesku
A
Martina Kulášová, dcéra Alojza a Martiny rodenej Jankulovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Trstenej.
Ohlasujú sa druhý raz.
 
7. Filip Povala, syn Milana a Márie rodenej Marhevkovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Brezovici
A
Barbora Rajmanová, dcéra Daniela a Evy rodenej Sťahuliakovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Trstenej.
Ohlasujú sa druhý raz.
 
8. Norbert Trstenský, syn nebohého Jána a Ireny rodenej Plevjakovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Trstenej
A
Jana Samašová, dcéra Milana a Eleny rodenej Dankovej, narodená v Detve, bývajúca v Podkriváni
Ohlasujú sa druhý raz.
 
9. Jaroslav Ďuriš, syn nebohého Jaroslava a Anny rodenej Bednárovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Trstenej
A
Lucia Bačová, dcéra Miroslava a Aleny rodenej Schellingovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Nižnej
Ohlasujú sa prvý raz.
 
10. Martin Koleják, syn Antona a Anny rodenej Miklatkovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Košickej Novej Vsi
A
Ing. Klára Aulitisová, dcéra Jozef a Evy rodenej Pavlíkovej, narodená v Košiciach, bývajúca v Košiciach – sídl. Ťahanovce,
Ohlasujú sa prvý raz.
 
11.Roman Paldia, syn Jana a Evy rodenej Kaníkovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Trstenej
A
Rebeka Baračková, dcéra Maroša a Dariny rodenej Žuffovej, narodená v Trstenej bývajúca v Tvrdošíne
Ohlasujú sa prvý raz.