Prvá pôstna nedeľa „B“ – 18. 02. 2024

Liturgický prehľad: Farský kostol sv. Martina, filiálky – Zábiedovo, Ústie a Sídlisko Západ

Pondelok
Pondelok po prvej pôstnej nedeli
06.00 Za Božiu pomoc rod. Šuhajovej a obrátenie syna
18.15 Nebohí Rodičia súrodenci
Utorok
Utorok po prvej pôstnej nedeli
06.00 Nebohý Karol, Eugénia
17.30 Zábiedovo: Nebohý Jozef
18.15 Nebohý Marta a Štefan
Streda
Streda po prvej pôstnej nedeli
06.00 Nebohá Anna Letašiová
17.30 Oratórium: Za B. p. rod. Viery, Mariána, detí a vnúč.
18.15 Nebohí Apolónia a Ignác
Štvrtok
KATEDRA SV. PETRA APOŠTOLA, sviatok
06.00 Nebohí Veronika a jej rodičia
16.00 Ústie: Nebohá Eva Žuffová
18.15 Nebohí Vladimír a Janka
Piatok
Piatok po prvej pôstnej nedeli
06.00 Nebohí Jozef a Mária
17.30 Zábiedovo: Nebohí Jozef, Jozefína
18.15 Za Božiu pomoc pre birmovancov
Sobota
Sobota po prvej pôstnej nedeli
06.00 Nebohý Pavol a jeho rodičia
18.15 Nebohí Augustín a Anna
Nedeľa
Druhá pôstna nedeľa „B“
07.00
08.30
10.30
10.30 Oratórium
09.00 Ústie
09.00 Zábiedovo

OZNAMY:

Krížová cesta: bude v nedeľu o 14.00 vo farskom kostole.

Zbierka na charitu: dnes pri svätých omšiach je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať!

Národný týždeň manželstva: Od 12-02-2024 do 18-02-2024 je Národný týždeň manželstva, v ktorom som máme usilovať o modlitbu za rodiny manželstva, v ktorých sa usilujeme vytvárať istoty a požehnanie cez trvalé vzťahy. Viac na stránke ntm.sk. Pri svätých omšiach v dnešnú nedeľu sa budeme snažiť cez modlitbu a požehnanie i obnovu manželských sľubov manželov vyprosiť požehnanie pre manželský vzťah a milosti.

Štúdium na katolíckom gymnáziu: Cirkevné gymnázium v Dolnom Kubíne otvára pre deviatakov 4-ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním informatiky a komunikačných technológií. Záujemcov o štúdium pozývame na dni otvorených dverí 26. alebo 29. januára o 10.00 v priestoroch školy. Viac informácií na internetovej stránke: radlinskeho.sk (Prípadné Info aj  na letáčiku v kostole….) 

Upratovanie: Prosím o pokračovanie v upratovaní, tento týždeň v piatok o 18.45 z ulíc: Jilemnického, Nábrežie Ľudovíta Štúra. Prosím birmovancov zo skupiny č. 3 – prvá polovica. Pán Boh zaplať!

Katolícke noviny č. 7 prinášajú: tému: čo znamená pôst? Znamená ísť vo svojom vnútri k Bohu a k blížnemu. Debatovať treba s pokojom treba s pokojom – hovorí kňaz a psychológ Ján Kulan. Pobožnosť do uponáhľanej doby. Sestra Benjamína: Boh dá toľko odvahy, koľko trpíme. – O odkaze Blahoslavenej sestry Zdenky.

Termíny víkendových Kurzov prípravy na manželstvo na rok 2024. Je možné sa prihlásiť na stránke https://www.domanzelstva.sk/spisska-dieceza. Do kurzov je momentálne v našej diecéze zapojených viac manželských lektorských párov. Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Sviatosť birmovania – dátum: Biskupský úrad v Spišskej Kapitule oznámil dátum birmovky v Trstenej: 19.5.2024. Prosím o modlitby a obety za našich birmovancov na stolíkoch pre tlačoviny v našich kostoloch nájdete modlitby za birmovancov, ktoré sme v minulosti distribuovali Vám k dispozícii. Prosím, aby ste sa modlili aj za otca biskupa a našich animátorov. Pán Boh zaplať!

Pôstna výzva: Základná škola s Materskou školou Rudolfa Dilonga Vás pozýva spoločne prežiť pôstne obdobie a zapojiť sa do už tradičnej pôstnej výzvy. Od Popolcovej stredy budú na Facebooku školy zverejnené kartičky na tohtoročný pôst, ktoré budú špeciálne určené pre mužov, ženy, chlapcov aj dievčatá. Tieto obrázky s jednotlivými výzvami si môžete stiahnuť do svojich počítačov, prípadne si ich vytlačiť a vybrať si aktivity, ktoré budete počas pôstu plniť. Postupne budú k dispozícii aj v strede kostola, odkiaľ si ich môžete zobrať k sebe do rodín. Veríme, že sa aj takýmto spôsobom dokážeme stíšiť a zamerať sa na to podstatné, čo najlepšie nájdeme v kľude a tichosti a aj takýmto spôsobom sa pripraviť na dôstojné slávenie Veľkonočných sviatkov.
S pozdravom učitelia ZŠ s MŠ R. Dilonga

ODPUSTKY: Úplné odpustky sa (za zvyčajných podmienok) udeľujú veriacemu, ktorý dnes (od poludnia 21. do polnoci 22. februára) navštívi katedrálny kostol a nábožne sa pomodlí Modlitbu Pána Otče náš a Vyznanie viery Verím v Boha.

 

Františkáni – Kostol sv. Juraja:

Sväté omše v kostolíku: Po-So: 17:00  Ne: 9:00; 18:15

Pobožnosť krížovej cesty: Str a Pia o 16:15

Adorácia: Po-Ut od 8:00 do 16:50, Str- od 8:00 do 16:15  

Spovedáme od 16:30.