PIATA PÔSTNA NEDEĽA „A“ – 26.03.2023

Liturgický prehľad: Farský kostol sv. Martina, filiálky – Zábiedovo, Ústie a Sídlisko Západ

Pondelok
Pondelok po piatej pôstnej nedeli
06.0 Za uzdravenie a oslobodenie rodiny.
18.15 Nebohá Antónia - 2. výročie.
Utorok
Utorok po piatej pôstnej nedeli
06.00 Za Božiu pomoc pre deti z rodinami.
17.30 Zábiedovo: Za B. p. čl. ruženca B. milosrd.
18.15 Nebohí Jozef Edita, Jozef.
Streda
Streda po piatej pôstnej nedeli
06.00 Nebohí Terézia a Jozef a súrodenci.
17.30 Oratórium: Za rodinu dobrodincu kaplnky.
18.15 Za Božiu pomoc pre Stanislava a Annu.
Štvrtok
Štvrtok po piatej pôstnej nedeli
06.00 Nebohí Vincent a rodičia.
16.00 Ústie: Nebohá Katarína.
18.15 Za Božiu pomoc pre rodinu a vnúčatá.
Piatok
Piatok po piatej pôstnej nedeli
06.00 Nebohí Veronika a Ján.
17.30 Zábiedovo: Za čl. spol. Sedemb. P. Márie.
17.30 Krížová cesta.
18.15 Za Božiu pomoc pre mamu.
Sobota
Sobota po piatej pôstnej nedeli
06.00 Nebohé Mária a Stanislava.
17.30 Fatimská pobožnosť.
18.15 Nebohé Mária a Stanislava.
KVETNÁ (PALMOVÁ) NEDEĽA „A“07.00
08.30
10.30
18.15
10.30 Oratórium
09.00 Ústie
09.00 Zábiedovo
14.00 Krížová cesta Bubeník

OZNAMY:

*Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou bude v našej farnosti v rímsko-katolíckom kostole svätého Martina. Predovšetkým doobeda i poobede v sobotu v Zábiedove, budeme spovedať vo štvrtok 30-03-2023 od 18:00 do 20:00. Budeme šiesti. V Trstenej budeme povedať v sobotu 01-04-2023 od 9:00 do 11:30 a od 13:30 do 16:00. Doobeda budeme štrnásti. Poobede budeme šiesti. V Trstenej na Západe budeme spovedať v sobotu 01-04-2023 od 13. 30 do 16:00. Budeme traja. V Ústí budeme spovedať 02-04-2023 od 13:30 do 16:30. Budeme dvaja. V Trstenej budeme spovedať ešte v nedeľu 02-04-2023. Od 13:30 do 16:30. Budeme jedenásti. Dobre sa pripravme. Aj svedomite. Skúmajme svoje konanie. Modlime sa k Duchu Svätému o dobrú spoveď.

*Zahaľovanie krížov a obrazov umučeného Krista: Od dnešnej nedele máme zahalené kríže a obrazy umučenia Krista v našich kostoloch. Kríže zostanú zahalené až do konca slávenia utrpenia a smrti Pána. V Piatok utrpenia Pána na Veľký piatok. A obrazy až do začiatku Veľkonočnej vigílie vo Svätej noci. Je to kvôli pôstu očí. Skúmajme, načo a na čo sa pozeráme.

*Celonočné bdenie škôl našej farnosti pri Ježišovi: Pán Boh zaplať! Za organizovanie podujatia a všetkým za účasť na ňom. Aj za pôstnej chvály v Zábiedove. Aj za duchovné aktivity v Pastoračnom centre v Ústí, a v kostole sv. Juraj i komunite františkánov.

*Pôstna aktivita Cirkevná škola Rudolfa Dilonga. Počas tohtoročného pôstu sme si pre Vás opäť pripravili aktivity, ktoré si môžete pozrieť na našej facebookovej stránke (ZŠ Rudolfa Dilonga).

*Úmysly apoštolátu modlitby na apríl:

Všeobecný: Za kultúru nenásilia. Modlime sa, aby prevládala kultúra pokoja a nenásilia, aby

štáty a ich občania čoraz menej siahali po zbraniach.

Úmysel KBS: Aby sme o nádeji a radosti vzkriesenia dokázali svedčiť v spoločnosti.

Pozvánka na verejnú prednášku z dejín mesta: Mesto Trstená vás srdečne pozýva na verejnú prednášku s názvom: Vznik a rozvoj námestia v Trstenej v stredoveku a v novoveku alebo ako sa kedysi obchodovalo na námestí v Trstenej . Prednáška sa uskutoční v stredu 29. marca 2023 v Kine Mier v Trstenej o 16,00 hodine . Jej autorom je Marek Ďurčo.

Prednáška sa zameriava na existenciu námestia z pohľadu architektúry a tiež ako miesto obchodu, miesto spoločenského, vzdelávacieho, náboženského i politického života.

Všíma si aj spôsob, ako sa trestali previnilci na námestí počas jarmokov a trhov. Súčasťou prednášky sú najmä nové informácie získané archívnym výskumom. Tešíme sa na vašu účasť!

*Spomienka na Mons. Viktora Trstenského bude dnes pri svätej omši v nedeľu 26.03.2023 o 10.30. Pripomenieme si 115 rokov od narodenia tejto osobnosti farnosti narodil sa 28.03.1908.

*Zápis do katolíckej školy: 1. ročníka na školský rok 2023/2024 

Zápis do 1.ročníka do katolíckej školy Rudolfa Dilonga na školský rok 2023/2024 sa  bude konať:  

v sobotu 1.4. 2023 v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. a v pondelok 3.4.2023 v čase od 13:30 hod. do 16:00 hod. 

Miesto zápisu:  Hlavná budova školy pri Oravici na Hviezdoslavovej 823/7, 028 01 Trstená. Nevyberá sa žiaden finančný poplatok. Na zápis nech prídu rodičia osobne s dieťaťom. Vopred môžu vyplniť online prihlášku, ktorú nájdu na stránke školy www.zsdilong.sk 

Na zápise bude aj špeciálna pedagogička, školská psychologička v prípade otázok, či dieťa nie je zrelé nastúpiť do 1.ročníka alebo zvažujú rodičia predčasné zaškolenie. Info je aj na stránke školy www.zsdilong.sk a bude aj na fb https://www.facebook.com/zs.dilonga/

Na zápis pozývame aj žiakov do 5. ročníka so susedných obcí.

V  čase od 12:00 do 14: 00 si môžu  prísť pozrieť priestory školy, informovať sa o štúdiu na 2.stupni ZŠ.  

Príspevky na chod farnosti: Číslo účtu farnosti: SK46 0900 0000 0000 5418 0174. Pán Boh zaplať! Za Vašu štedrosť a modlitby.

*Upratovanie: Prosím o pokračovanie v upratovaní, tento týždeň v piatok: z ulíc Mládežnícka, Oslobodenia a. Pán Boh zaplať! V nasledujúcom týždni bude upratovanie v stredu. 05-04-2023 od 16.00 do 17.00. Prosím aby ste si v stredu priniesli aj náradie. Bude to také väčšiu upratovanie aj okolo kostola.

*Možnosť prispieť aj tento rok na kňazský seminár poukázaním 2% dane pre Nadáciu kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka – je formou podpory seminára. Žiadosť je možné vypísať priamo do prepisovateľného pdf formuláru. Taktiež posielam link a zo srdca vám všetkým ďakujem: https://ks.kapitula.sk/product/sk/venujte-2-na-podporu-knazskych-povolani

*Poukázaním 2% dane pre Združenie kňazov Spišského biskupstva – je formou podpory starých kňazov, často odkázaných na pomoc druhých najmä v Domove pre kňazov na Spišskej Kapitule. Tlačivo nájdete na internetovej stránke farnosti a Facebooku. Pán Boh zaplať!

*Zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov – prosím, aby ste podľa údajov na plagátoch prispeli na účet alebo odovzdaním daru v kostole. Nezabudnime na modlitbu za nich.

Čítajme Katolícke noviny číslo 12:

  • Aj dnes musíme brániť ľudskosť a slušnosť.
  • Farnostiam chýbajú peniaze na energie.
  • Požehnanie pre páry bez sviatostného manželstva.
  • Božia zázračnosť ma učí vďačnosti.
  • Skutky tela umŕtvujme duchom.
  • Pôst bol nariadený už v raji.

POKLADY KRESŤANSTVA NA JUŽNOM CYPRE S pobytom pri mori 23.05. – 30.05.2023 (termín aj po dohode) od 869 € – je to stále aktuálne.- Viac na internetovej stránke farnosti.

Františkáni – Kostol sv. Juraja

Sväté omše v kostolíku: Po – So: 17:00; Ne: 7:45; 9:00; večerná sv. omša o 18:15 bude vo farskom Kostole sv. Martina

Adorácia: Po-Str od 8:00 do 16:00. Spovedáme od 16:30

– V utorok 28. 3. po omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac apríl.

– Drahí veriaci srdečne pozývame vaše deti (vo veku od 10 do 14 rokov) na náš detský letný tábor fraAngeli , ktorý sa uskutoční v Pruskom, v dátume od 8. do 15. júla, cena je 125€. Téma tohto roku je HrdíNa Boha, kedy si budeme sprítomňovať významné biblické postavy. Tešíme sa vás. Prihlasovanie je na: frantiskani.sk/fraangeli.

– V rokoch 2023-2026 františkánska rehoľa slávi 800. ročné františkánske jubileá . Prvým z nich je 800 rokov od prvého slávenia Vtelenia prostredníctvom prípravy jasličiek sv. Františkom v talianskom mestečku GRECCIO. V našej provincii na Slovensku si toto jubileum pripomenieme vždy 25. deň v mesiaci, vždy v inej komunite slávením tzv. DŇA VTELENIA   alebo GRECCIO DAY. Začíname v sobotu 25.3.2023 v Bratislave, v Trstenej sa táto udalosť bude sláviť 25. júna 2023. Srdečne pozývame. Súčasťou dňa Greccio bude aj finančná zbierka pre ľudí utrápených vojnou a zemetrasením v Sýrii, ktorá bude odovzdaná našim bratom františkánom v sýrskom Allepe.  

 

Juraj Spuchľák