DVADSIATA PIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK „A“– 24.09.2023

Liturgický prehľad: Farský kostol sv. Martina, filiálky – Zábiedovo, Ústie a Sídlisko Západ

Pondelok
Pondelok 25. týždňa v období cez rok
06.00 Za Božiu pomoc pre Zdenku s rodinou
17.30 Kaplnka Zvestovania Pána – kláštor sestier
18.15 Za Božiu pomoc pre Rebeku

Utorok
Utorok 25. týždňa v období cez rok
06.00 Za Božiu pomoc pre dcéru Michaelu s rodinou
17.30 Zábiedovo: Nebohý Jozef
18.15 Za Božie požehnanie pre Julku a jej zdravie

Streda
Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
06.00 Za Božiu pomoc pre Jána
17.30 Orat.: Nebohí Helena, František a súrodenci
18.15 Nebohá Danka Grúňová
Štvrtok
Štvrtok 25. týždňa v období cez rok
06.00 Za dobrodincov kaplnky sv. Júdu Tadeáša
16.00 Ústie: Za požehnanie rodiny Berešovej
18.15 Nebohí Mária a Karol Dafčík
Piatok
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
06.00 Za dobrodincov kaplnky Bož. Srdca Ježišovho
17.30 Zábiedovo: Nebohý Vladimír
18.15 Nebohí Jozef a Emília
Sobota
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
06.00 Za dobrodincov kaplnky Premenenia Pána
15.00 Baňák - Varsíková
18.15 Za dobrodincov obnovy kaplnky
DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK. „A“

TRSTENSKÁ ORGANOVÁ JESEŇ
07.00
08.30
10.30
10.30 Oratórium
09.00 Ústie
09.00 Zábiedovo

OZNAMY:

Biskupská konsekrácia Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Z našej farnosti pôjde autobus. Prosím, zapíšte sa. Ďakujem.

Na nový náhrobný kameň d. p. Maslančíka ste darovali 1000.-€. Pán Boh zaplať! Všetkým za štedrosť.

Zapisovanie úmyslov na sväté omše v mesiacoch október a november 2023: prosím, príďte v utorok po sv. omšiach, začínajúcich o 0600 a 1815, v Zábiedove v utorok po 1730, v Ústí vo štvrtok po 1600. Na Západe – Oratórium, budeme zapisovať v stredu po sv. omši.

TRSTENSKÁ ORGANOVÁ JESEŇ 2023. Mesto Trstená a farnosť Trstená vás pozývajú na cyklus organových koncertov pod názvom Trstenská organová jeseň. Koncerty sa uskutočnia tri po sebe nasledujúce nedele, vždy o 16:00 hod. v Kostole sv. Martina v Trstenej.  

  1. septembra nám svoje umenie na hre na organ predvedie Roberto Bonetto z Talianska,
  2. októbra privítame známeho českého organistu Michala Novenka.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vstup na koncert je voľný.

Sväté omše pre deti začali vo štvrtok 21.09.2023 o 18.15 v Trstenej, 22.09.2023 o 17.30 v Zábiedove. Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, aby bezpodmienečne navštevovali nedeľné bohoslužby aj so svojimi deťmi. Nech je nedeľa pre celú rodinu dňom odpočinku a duchovného spoločenstva. Keď niektorý rodič musí v nedeľu v zahraničí pracovať, o to viac treba ostatným v rodine v modlitbe prosiť za neho a byť v kontakte s ním. Dátum nasledujúcej slávnosti prvého svätého prijímania s Božou pomocou je 26.05.2024.

Ružencové bratstvo pri kostole sv. Martina v Trstenej Vás srdečne pozýva na 16. púť Ružencových bratstiev 30. septembra do Šaštína. Môžete sa prihlásiť na telefónnom čísle, ktoré je uvedené na plagátoch. 

Príprava na sviatosť birmovania: doteraz sa nám prihlásilo 140 birmovancov, prosíme o pomoc animátorov, aby sa prihlásili najmä tí, ktorí nám pomáhali pred rokom. Aj túto prípravu budeme absolvovať s programom Vyvolení a duchovnými obnovami uprostred samotnej prípravy. Prosím aj o nových animátorov – hraničný vek je 16 rokov, ale je potrebné aby mali sviatosť birmovania. Budú však ako pomocníci starších animátorov. Ďakujem vopred za ochotu. Každú prípravnú skupinu bude tvoriť 12 birmovancov. Sviatosť birmovania bude na budúci rok.

Úmysly apoštolátu modlitby na október: Všeobecný: Za synodu. Modlime sa za Cirkev, aby si počúvanie a dialóg osvojila ako svoj životný štýl a aby sa dala viesť Duchom Svätým do všetkých končín sveta.

Úmysel KBS: Aby jednota, spoločenstvo a bratstvo všetkých veriacich boli vyjadrením Božej lásky v Cirkvi.

Duchovné cvičenia – ponuka: Duchovné cvičenia po umelom potrate – 13. – 15. 11. 2023. Duchovné cvičenia vedie P. Artur Cierlicki SAC, 0911 083 641, milujucanaruc@gmail.com; Miesto konania: CBM, Hutnícka 4, Spišská Nová Ves

Upratovanie – Trstená: Prosím o pokračovanie v upratovaní, tento týždeň v piatok: Obrancov mieru, Odbojárov. Pán Boh zaplať!

Príspevky na chod farnosti: Číslo účtu farnosti: SK46 0900 0000 0000 5418 0174. Pán Boh zaplať! Za Vašu štedrosť a modlitby.

Čo prinášajú Katolícke noviny číslo 38: Katolícke noviny v aktuálnom čísle sa venujú – venujú sa rodine ako základnej bunke spoločnosti; rozprávajú sa s biskupom Marekom Forgáčom; navštívili početnú rodinu Vladka a Veroniky Littvovcov.

Bohoslužby v katolíckej škole: najbližšiu stredu o 0715.

Františkáni Kostol sv. Juraja

Sväté omše v kostolíkuPo-So: 17:00, Ne: 7:45; 9:00; 18:15, 

Adorácia: Po-Str od 8:00 do 16:00. 

Spovedáme od 16:30.

V utorok 26.9. budeme po večernej omši zapisovať úmysly sv. omší na mesiac október.