Jedenásta nedeľa v cez ročnom období „B“ – 16.06.2024

Liturgický prehľad: Farský kostol sv. Martina, filiálky – Zábiedovo, Ústie a Sídlisko Západ

Pondelok
Pondelok jedenásteho týždňa v cezročnom obd.
06.00 Za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá
18.15Nebohí Ladislav a ostatní z rodiny
Utorok
Utorok jedenásteho týždňa v cezročnom obd.
06.00 Za uzdravenie vnučky, zaťa a dcéry
17.30 Zábiedovo: Za Božiu pomoc pre Máriu
18.15 Poďakovanie za 70 rokov Karola
Streda
Streda jedenásteho týždňa v cezročnom období
06.00 Nebohí Jozef a Mária
17.30 Oratórium: Za Božiu pomoc pre rodinu Dekanovskú
18.15 Nebohí z rodiny
Štvrtok
Štvrtok jedenásteho týždňa v cezročnom období
06.00 Nebohí súrodenci
16.00 Ústie: Nebohí Pavlína a Ignác
18.15 Poďakovanie za 50 rokov a požehnanie rodiny
Piatok
Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
06.00 Za Božiu pomoc Magdaléne a Antonovi – 40 r. manž.
17.30 Zábiedovo: Nebohý Anton
18.15 Nebohý Ondrej
Sobota
Spomienka na Preblahoslavenú Pannu Máriu v sobotu
06.00 Za Božiu pomoc pre rodinu
10.30 Zábiedovo: Poďakovanie za 90 rokov vysviacky
14.00 Sobáš Hrkeľ - Kyselová
15.00 Sobáš Furinda - Orčíková
18.15 Nebohí Kamil, Pavlína, František Parížovci
Nedeľa
Dvanásta nedeľa v cezročnom období
07.00
08.30
10.30
10.30 Oratórium
09.00 Zábiedovo
09.00 Ústie

Pešia púť z Trstenej do Zábiedova na 22. júna 2024. V tento deň príde celebrovať svätú omšu Mons. Andrej Imrich, spišský emeritný biskup. V Zábiedove začne svätá omša o 10:30. V Zábiedove budú sláviť 90 rokov od vysviacky kostola a zároveň odpust Božského Srdca Ježišovho – patróna kostola. Pri tejto príležitosti organizuje naša farnosť pešiu púť na slávnosť. Pozývajú nás aj veriaci filiálky Zábiedovo. Odchod od farského kostola v sobotu o 07.30 h. Návrat zo Zábiedova o 12.15 autobusom. Pán Boh zaplať!

Pozývame vás na modlitbu Korunky Božieho Milosrdenstva dnes 16. júna o 15.00 ku kaplnke Panny Márie Kráľovnej Pod Lazkami. Korunku sa bude modliť vždy tretiu nedeľu v mesiaci do októbra.

Sestry františkánky vás dňa 17.6. o 17.30 pozývajú na svätú omšu do kláštornej kaplnky Zvestovania Pána.

eRko stretko bude na budúcu stredu o 16:00. Viesť ho bude Soňa Šverhová. https://www.facebook.com/share/p/BMCEa7rzh8AauZYg/

Priblíženie života ľudí v Keni: pán kaplán Ján Obšitoš odprezentuje s diskusiou život tamojších veriacich a domorodcov v nedeľu 16.06.2024 vo farskom kostole v Trstenej o 17.00, v Zábiedove o 19.00. Pozývame.

Upratovanie: Prosím o pokračovanie v upratovaní, tento týždeň v piatok o o 19.00 z ulíc: Lúčna, Ustianska cesta, kapitána Nálepku. Pán Boh zaplať!

Kurz pre kantorov: Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje v dňoch 30. júna – 5. júla 2024 v Ružomberku kurz pre chrámových organistov a kantorov. Záujemcovia si môžu vybrať z týchto špecializácií: 1) hra na organe, 2) dirigovanie zboru, 3) gregoriánsky chorál. Viac informácií ako aj prihlášku možno nájsť na webových stránkach: https://www.facebook.com/KHKURK; https://khkurk.wixsite.com/katedra/aktuality alebo https://gospel.spevy.site/.

Kniha o sv. Martinovi: podľa známeho životopiscu svätého Martina si môžete vziať knihu s jeho krátkym životopisom a snímkami obrazov svätého Martina z kostolov Spišskej diecézy za 5 € ako príspevok.

Trstená je súčasťou projektu Via Mariae: Projekt rurAllure, ktorý vďaka spolupráci Univerzity Komenského a ďalších partnerov z Európy prináša nový pohľad na kultúrne a historické dedičstvo našej krajiny prostredníctvom inovatívnej aplikácie. Aplikácia mapuje lokality kultúrneho dedičstva slovenskej pútnickej trasy Via Mariae a zároveň predstavuje zaujímavé slovenské miesta ako je aj kostol sv. Martina v Trstenej turistom nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Na internetovej stránke našej farnosti nájdete tlačovú správu s podrobnými informáciami o projekte rurAllure a jeho prínose.

Prosba o rešpektovanie duchovnej zóny: Prosím, aby ste svojich chlapcov a dievčatá na štvorkolkách nepúšťali na krížovú cestu. Je to duchovné a relaxačné centrum. Aby mali návštevníci pokojné prostredie a bezpečnosť. Nie je to cesta pripravená na motorové crossové športy. Pán Boha zaplať!

Katolícke noviny č. 24 prinášajú: Venujú sa ešte návšteve biskupov Slovenska Ad limina v Ríme. – Veľký rozhovor s novinárom Pavlom Vitkom. – Najmladšie pútnické miesto na Slovensku, Butkov. – Vladimír Strmeň, vojnový veterán, volá po pokoji. – Ako môžeme vidieť Ježiša Krista v človeku, ktorý nám stále ubližuje a robí zle?

Hľadajú sa dobrovoľníci: Dom Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej, ktorý zastrešuje Spišská katolícka charita, hľadá dobrovoľníkov na prechádzky alebo voľnočasové aktivity s klientami kedykoľvek počas týždňa, na sprevádzanie klientov na nedeľnú svätú omšu priamo v zariadení a na pomoc pri kŕmení klientov počas nedeľného obeda. Ak máte ochotu poslúžiť blížnym takýmto spôsobom, ozvite sa prosím na dobrovolnictvo@caritas.sk (0909 250 963), prípadne kontaktujte priamo Dom Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej (043/53 93 782).

Termíny víkendových Kurzov prípravy na manželstvo na rok 2024. Je možné sa prihlásiť na stránke https://www.domanzelstva.sk/spisska-dieceza. Do kurzov je momentálne v našej diecéze zapojených viac manželských lektorských párov. Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Františkáni – Kostol sv. Juraja:

Sväté omše v kostolíku: Po-So: 17:00; Ne: 9:00; 18:15;

Adorácia: Po-Str od 8:00 do 16:50.  

Spovedáme Po-So: od 16:30.