DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA – 04.12.2022

Liturgický prehľad: Farský kostol sv. Martina, filiálky – Zábiedovo, Ústie a Sídlisko Západ

Pondelok
Pondelok po druhej adventnej nedeli
06.00 Nebohá Barborka
18.15 Nebohí Karol a Patrik Oklapek
Utorok
Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka
06.00 Nebohý Mikuláš Trstenský
17.30 Zábiedovo: Za Božiu pomoc rodine Šprlák
18.15 Za Božiu pomoc pre Mareka
Streda
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
06.00 Nebohí Oľga a Štefan
17.30 Oratórium: Za Božiu pomoc
18.15 Nebohá Irena Kudličková – 1. výročie
Štvrtok
Nepoškvrnené počatie preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok
06.00
10.30 Pre školy
16.30 Nebohý Viktor Trstenský, kňaz – 16 r. smrti
16.00 Ústie
17.30 Oratórium
17.30 Zábiedovo: Za robotníkov pri kostole
Piatok
Piatok po druhej adventnej nedeli
06.00 Za B. pom. pre Dominiku, Leonarda, Andreu
17.30 Zábiedovo: Nebohí z rodiny Štefankovej
18.15 Nebohá Apollónia Habovská – 1. výročie
Sobota
– roráty pre deti
Prebl. Panny Márie Loretánskej, ľubovoľná spom.
07.00 Nebohí rodičia a svokrovci
18.15 Nebohé ľuďmi zabudnuté duše
TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
Nedeľa radosti
07.00
08.30
10.30
10.30 Oratórium
09.00 Ústie
09.00 Zábiedovo

OZNAMY:

*Zbierka na charitu: minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Zo zbierky v našom dekanáte bude financovaná príprava stacionáru domu opatrovateľskej služby v Trstenej. Darovali ste: Zábiedovo 430.-€, Ú 206,80€, Františkáni 550€, Trstená 1724,90.-€, spolu: 2911,70€. Pán Boh zaplať!

*Poďakovanie charity: V mene Spišskej katolíckej charity chceme vysloviť úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom, ktorí prispeli na Jesennú zbierku na Charitu.  Výťažok bude použitý na  realizáciu denného stacionára a ADOS v Trstenej

*Zbierka pre Dom Dobrého Pastiera v Kláštore pod Znievom: v spolupráci s MsÚ Trstená organizujeme zbierku čistiacich prostriedkov tak, ako vlani zbierku kávy. Svoj dar pre bezdomovcov prineste pred faru na stolík. Pán Boh zaplať! Mnohí ste tak už urobili. Ďakujem.

Príspevky na chod farnosti: Číslo účtu farnosti: SK46 0900 0000 0000 5418 0174. Pán Boh zaplať! Za Vašu štedrosť a modlitby.

*Ružencová pobožnosť: bude dnes o 14.00 vo farskom kostole.

*Upratovanie: Prosím o pokračovanie v upratovaní, tento týždeň v piatok: z ulíc: . Západ – 1057, 1058, 1139. Pán Boh zaplať!

*Benefičný koncert – pozvánka: Občianske združenie Z lásky k deťom a základná umelecká škola v Trstenej Vás srdečne pozývajú na benefičný koncert, ktorý sa uskutoční 11. decembra o 16tej hodine v dome kultúry Trstená.  Hlavným hosťom bude známa slovenská huslistka Daniela Lovlin Cmoríková. Môžete sa tešiť aj na hudobné vystúpenia žiakov z umeleckej školy Trstená, Helizuš Námestovo a Ľudového orchestru. Príďte si spríjemniť predvianočný čas a vychutnať vianočný punč s touto krásnu myšlienkou pomôcť druhým.  Vstupné je dobrovoľné. 

S Františkánmi na púť do Svätej Zeme a Jordánska: Pozývame vás na púť do Svätej Zeme a Jordánska v termíne od 03.5-14.05.2023.  Cena púte 960 EUR. Prihlasovanie na púť sa uzatvára 30.01.2023, príp. naplnením počtu miest, preto odporúčame sa nahlásiť čim skôr. Prihlášku a pokyny si môžete stiahnuť na našej stránke http://www.frantiskani.sk/ Informácie: P. Pio, OFM: 0908 595 939, piokalinsky@yahoo.com

Modlitba pred rorátnou svätou omšou 2022 – za ženy, aj za ženy v požehnanom stave:

Svätý Ján Pavol II., ktorý si vytrvalo ukazoval Cirkvi aj svetu jedinečnosť ženy, a vyzýval s i k úcte voči jej dôstojnosti ako ľudskej osoby, vypočuj naše modlitby a zastaň sa všetkých žien. Vypros im milosť vernosti v uskutočňovaní ich životného poslania. Ochraňuj ich, aby neboli vykorisťované, zneužívané a ponižované z dôvodu svojej ženskosti. Uč nás a zvlášť chlapcov a mužov úcte voči dievčatám a ženám. Nech si vždy pamätajú že všetci sme svätyňou Božou a Duch Svätý prebýva v nás. Nech Mária, ktorá vedie celú Cirkev ku svätosti, vyprosuje potrebné milosti našim ženám. Vypros im milosť, aby si brali vzor z Nepoškvrnenej, ktorá neustále zrástla v milosti k Bohu k láske k Bohu i k ľuďom. Nech nasleduje jej činnosti, napodobňujú vernosť, i lásku k dobru, aby mohli sa spojiť v jednote so svätými ženami, ktorých chváli Sväté písmo, i ktoré sú Chválou našej Cirkvi. Amen.

Čo majú Katolícke noviny zaujímavé: Číslo 48: Katolícke noviny:

  • Kňaz Vladimír Štefanič – nositeľ Ceny Ivana Kraska za knihu
  • Poklad v Grasalkovičovom paláci
  • Ako rozpoznať dobrého ducha od ducha zla?

Termíny víkendových Kurzov prípravy na manželstvo na rok 2023. Spolu ich je 24. Na kurzy v rámci celého Slovenska je možné sa prihlásiť na stránke https://www.domanzelstva.sk/spisska-dieceza. Do kurzov je momentálne v našej diecéze zapojených 35 manželských lektorských párov. Zahrňte ich do svojich modlitieb. V priebehu budúceho roka plánujeme vytvoriť nové lektorské tímy v dekanátoch Stará Ľubovňa a Trstená. Veríme, že sa nám to s pomocou Božou podarí.

V rámci duchovnej formácie budú sväté omše zamerané v piatky na deti, v nedele o 10.30 na rodiny a každý druhý týždeň v sobotu o 18.15 pre mladých, počnúc 15.10.2022.

Na púť do Medžugoria v čase 28.12.2022 – 31.01.2023 za 215.-€ z Námestova: 0914 137 885 pán Rončák.

POKLADY KRESŤANSTVA NA JUŽNOM CYPRE S pobytom pri mori 23.05. – 30.05.2023 (termín aj po dohode) od 869 € – prihlášky do  20.11.2022 – Viac na internetovej stránke farnosti.

Juraj Spuchľák