Slávnosť sv. Cyrila a Metoda – 05.07.2020

Liturgický prehľad: Farský kostol sv. Martina

Pondelok
Sv. Márie Goretti, panny a muč., ľubovoľná spomienka
06.00
18.15
+ Ľudmila a Štefan
+ Anton
Utorok
Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza, ľubovoľná spomienka
06.00
18.15
Za snúbencov Veroniku a Pavla
Poďakovanie za 30 rokov manželstva
Streda
06.00
18.15
+ Cyril a Jozefína
+ Margita Zbojová, 1. výročie

Štvrtok
Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza, a spol. muč., ľ. spom.
06.00
18.15
Za povolanie Veroniky
+ Vladimír a Miroslav

Piatok
06.00
18.15
Za Božiu pomoc pre Juraj, Ľudovít a Frant.
Štefan Habovský

Sobota
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
06.00
18.15
Za Božiu pomoc pre deti Štefana
Za Božiu pomoc pre Máriu
Nedeľa
Pätnásta nedeľa cez rok „A“
7.00
8.30
10.00


Slávnostná odpustová sv. omša

Liturgický prehľad: Filiálky

Pondelok
Sv. Márie Goretti, panny a muč., ľubovoľná spomienka
Utorok
Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza, ľubovoľná spomienka
Z17.30+ Jozef, Anna a Ján
Streda

Štvrtok
Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza, a spol. muč., ľ. spom.
Ú
16.30
Za rodinu Tomkuliakovú
Piatok
Z17.30+ Ľudovít
Sobota
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
Nedeľa
Pätnásta nedeľa cez rok „A“
Ú
Z
09.00
7.30

OZNAMY …

Príspevky na projekt zastavení krížovej cesty v Trstenej

Osobitný účet na projekt: SK75 0900 0000 0051 5352 7949. Pán Boh zaplať! Priebežne oznamujem sumu na účte: 56789.-€.

Upratovanie: O upratanie kostola na piatok po svätej omši prosíme z ulíc: Hatalova, Bernolákova. Pán Boh zaplať! – Za upratovanie a trpezlivosť.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia:  V sobotu od 14.30 do 17.30.

ADORÁCIA …
Celodenná adorácia k Sviatosti oltárnej v Trstenej:
Františkánsky Kostol sv. Juraja – pondelok, utorok a streda je Sviatosť oltárna vystavená k individuálnej poklone počas celého dňa.
Farský Kostol sv. Martina – štvrtok, piatok a sobota je Sviatosť oltárna vystavená k individuálnej poklone počas celého dňa.Prosím, aby ste venovali pozornosť vo svojich modlitbách najmä evanjelizácii na našom sídlisku a všetkých mladých. Aby nám Ducha Svätý pomáhal poznávať cesty a spôsoby, ako ohlasovať evanjelium v celej našej farnosti a najmä našim rodinám a mladým i deťom.