Pozvánka

Ctitelia sv. Filomény pozývajú na stretnutie v nedeľu 29.1.2023  v Oravskom Bielom Potoku.
Stretnutie sa začne 9.30 modlitbou sv. ruženca a o 10.00 sv. omša.