Odovzdať sa v dôvere a láske do Božieho náručia

          Život a cesty každého človeka poznačí neistota, pády, osobné zlyhania, hriešnosť a mnohé iné problémy. Podstatné je, aby sme sa nikdy nespoliehali len na seba. Človek, ktorý sa spolieha na svoje vlastné „ja“ si je vedomý svojich limitov, ohraničení. Nikdy nie sme sami. Nášmu životu i všetkému, čo prežívame dáva správny smer dobrota a láska Boha. Jemu záleží na každom z nás a chce, aby sme sa mu odovzdali a kráčali s ním. Počas vianočného obdobia si stále uvedomujeme, že potrebné je odovzdať sa v dôvere a láske do Božieho náručia. Je krásne mať úprimný vzťah s Ježišom. Majme však aj úprimné a krásne stretnutia, vzťahy aj so svojimi blízkymi. Podstatou vianočných sviatkov nie je zhon, nákupné horúčky, zháňanie darčekov, ale narodenie Ježiša Krista. On sa chce narodiť v srdci každého človeka i v našich spoločenstvách, rodinách, vzťahoch a stretnutiach. Život kresťana má sprevádzať Ježiš a dary, ktoré nám on sám ponúka: požehnanie, lásku, radosť a pokoj.
          Jednou z diskutovaných tém a môžeme povedať aj ťažko skúšaných v našej spoločnosti je RODINA. Chcem ponúknuť niekoľko myšlienok. V čase vianočných sviatkov sa bude veľa hovoriť o našich rodinách, ktoré sa budú častejšie stretávať, navzájom sa navštevovať a budovať spoločenstvo a civilizáciu lásky. Je tu rôznosť pohľadov na ňu. Ona je darom a podstatou nášho života, ale i vianočných sviatkov, ktoré prežívame. Rodina mala a vždy bude mať v Božom pláne dôležité miesto. Svätý Ján Pavol II. v príhovoroch o rodine často zdôrazňoval: ,,Rodina staň sa tým, čím si. Ona je jedno z najvzácnejších povolaní a osud našich generácii po nás bude závisieť od našich rodín.“      
          Ako sa dnes pozerá na rodinu? Vidíme často pokrivený obraz o našich rodinách. Vidíme mnoho rodín v krízach, nepokojoch, nešťastí a smútku. Veľa z nich je rozbitých pre rôzne okolnosti, situácie a životné skúšky. Je tu veľká potreba: objaviť v našich rodinách – dar, bohatstvo, hodnotu a krásu.
          Milovať rodinu znamená vedieť si vážiť jej hodnoty. Rodina je najvzácnejším povolaním na svete. Odovzdajme sa všetci v láske a dôvere do Božieho náručia.

Vladimír Bača, kaplán