Pešia púť z Trstenej do Zábiedova

Pešia púť z Trstenej do Zábiedova 22. júna 2024. V tento deň príde celebrovať svätú omšu Mons. Andrej Imrich, spišský emeritný biskup. V Zábiedove začne svätá omša o 10:30. V Zábiedove budú sláviť 90 rokov od vysviacky kostola a zároveň odpust Božského Srdca Ježišovho – patróna kostola. Pri tejto príležitosti organizuje naša farnosť pešiu púť na slávnosť. Pozývajú nás aj veriaci filiálky Zábiedovo. Odchod od farského kostola v sobotu o 07.30 h. Návrat zo Zábiedova o 12.15 autobusom. Pán Boh zaplať!