S výrazom lásky trvám

Dňa 29.5.2016 do našej farnosti zavítal cirkevný historik  HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. Počas homílií sv. omší sprístupnil životopis nášho velikána slovenského národa biskupa Jána Vojtaššáka. Po spoločnej pobožnosti cez obrazovú prezentáciu a knižnú publikáciu S výrazom lásky trvám priblížil neľahký osud a mnohé dejinné skutočnosti jeho života. Veľmi reálne poukázal na zločiny a teror komunizmu, ako aj na jeho dosah a dôsledky na súčasnú generáciu nášho národa.

PaedDr. Andrea Šprláková