Oznamy

V sekcii OZNAMY je nové info:  Štvrtá nedeľa cez rok “A” – 29.01.2023
Prosíme, prečítajte si nové oznamy.  

Dar pravého šťastia, radosti a Ježišove blahoslavenstvá

          Každý človek zažil vo svojom živote šťastie a radosť, ktoré sprevádzajú jeho život, sú jeho poslaním. Šťastie, radosť nie je len pojem či slovo. O tomto dare sa dá veľa hovoriť, napísať veľa úvah, myšlienok, ale dôležitý je náš život. Žijem tento dar od Boha vo svojom živote? Žijú ho manželia vo svojej rodine, kňaz vo svojom povolaní, mladý človek? Vieme, že niekedy je to spojené s veľkou obetou, sklamaním, alebo znechutením. Všetci sme už niekedy v živote stratili pravú radosť. Ako sa nám darí preukazovať lásku? Dokážeme preukázať službu lásky naším blížnym? Nemáme výhovorky: „nemám čas“ „čo má po tebe“ „tebe nikdy nepomôžem“. Koľkokrát sme robili veci v našom živote s nechuťou, bez lásky a radosti.
      Božie slovo 4. nedele obdobia cez rok nás povzbudzuje žiť Ježišove blahoslavenstvá. Sú základom nášho kresťanského života. V týchto ôsmich blahoslavenstvách nám Ježiš predstavuje základný zákon svojho kráľovstva. Slovo blahoslavený znamená šťastný.
          Dnes vidíme ako sú ohrozené dary Božej lásky v našom živote. Ničíme ich svojimi postojmi a hľadáme únikové cestičky ako nežiť Ježišove požiadavky. Božie prikázania, príkaz lásky k Bohu a blížnemu, blahoslavenstvá sú stále aktuálne, živé a skutočné. V nich je ukrytý návod pre šťastný a radostný život človeka. Ježiš nechce, aby sme zostali ľahostajní voči darom, ktoré máme od neho. Táto ľahostajnosť nás uvedie do pýchy, sebectva, ktoré človeka ničia. Ak človek hľadí len sám na seba, na svoje pohodlie, neprinesie do svojho života radosť a požehnanie. A to ani vo vzťahu k naším blížnym. Dnes je veľa ľudí, ktorí majú rôzne problémy existenčné, rodinné, vzťahové, preto je potrebné si viac pomáhať, všímať jeden druhého, preukazovať si lásku, obetovať sa. To nás zachráni. Tento svet a ľudí zachráni Božia láska, ale i naša láska, ľudskosť a blízkosť k druhému človeku. Nestavajme medzi sebou múry rozdelenia, zla, hriechu, ale stavajme mosty lásky a budujme civilizáciu lásky. Blahoslavení plačúci, tichí, lační a smädní, milosrdní, čistého srdca, šíriaci pokoj, prenasledovaní, potupovaní to je zmysel nášho života, cesta, po ktorej máme kráčať. Pápež František povedal: ,,Blahoslavenstvá sú návodom na svätosť.“ ,,Sú svetlami, ktorými sa riadime na ceste, aby sme nezablúdili.“
             Nestraťme a nedajme si ukradnúť pravú radosť a pravé šťastie. Kráčajme po tejto ceste Ježišových blahoslavenstiev spolu s ním, nie bez neho.
             Pane pomôž nám žiť lásku a daj nám silu, odvahu žiť, uskutočňovať blahoslavenstvá v našom živote.

Vladimír Bača, kaplán

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 29. januára 2023

          Štúdium na  Katolíckej univerzite v Ružomberku nie je prechádzka ružovou záhradou. Toto nie sú naše slová, ale pochádzajú od našich študentov. Naposledy od absolventky manažmentu Martiny Pulmanovej, ktorá v roku 2022 zvíťazila v Národnej cene za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť v kategórii najlepšia diplomová práca.
 
         Martina spomína: „Štúdium na KU mi dalo do života veľa. Formovalo ma to pre svet, čo ma čakal tam „vonku“. Až teraz spätne si uvedomujem, čo všetko som sa naučila. V prvom rade mi to dalo veľmi veľa vedomostí a teoretických poznatkov, ktoré sa snažím každodenne prepájať s mojou prácou. No podstatné je, že som sa naučila byť trpezlivá, odvážna, pokorná, empatická a dobrosrdečná. Naučila som sa vychádzať zo svojej komfortnej zóny, neustále hľadať zmeny, a tak sa malými krokmi posúvať vpred. Pamätám sa, ako pedagógovia neustále kládli dôraz na úctu, pokoru, rešpekt a rodinnú atmosféru. Myslím si, že práve toto sú prednosti alma mater, ktorými sa Katolícka univerzita líši od ostatných.“
 
          Počuť takéto slová od našej absolventky je našou najlepšou vizitkou. Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka kvalitné vzdelanie a pestrý študentský život v srdci Slovenska. Svojím poslaním formovať nielen mysle, ale aj srdcia mladých, je unikátna. Prijmite naše pozvanie pridať sa k nám a vykročiť na cestu ľudského a odborného dozrievania.  
 

 

Jaroslav Demko

rektor KU v Ružomberku