O čom sa to cestou zhovárate?

          Emauzkí učeníci odchádzajú z Jeruzalema do Emauz vzdialeného asi 11km. Cestou sa k nim pridá Ježiš. Je to zvláštna situáciu v tom, že sa im nedáva poznať hneď. Nevieme ako dlho s nimi už kráčal ale potom sa ich opýta o čom sa zhovárajú. Prečo? Veď on ako Boh vidí do ich srdca. On veľmi dobre vie, čo prežívajú. Prečo im nepovedal: Hej chlapci, prečo ste neuverili ženám? To som ja, vstal som zmŕtvych. Radosť mohli mať už hneď a nie až neskôr pri večeri cca o 3 hod. neskôr. Ježiš však vie čo robí. Celá udalosť v sebe skrýva duchovný odkaz aj pre nás. Tak ako postupoval v prípade Emauzských učeníkov, je veľká pravdepodobnosť, že takto bude postupovať aj v mojom živote.
          Zastavili sa zronení a jeden z nich menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ On im povedal: „A čo?“ Ježiš veľmi dobre vedel, čo sa stalo. On vie aj to, čo sa deje a bude diať. On vie všetko. Vidí im do srdca a vie, že sú zronení, sklamaní. Neskôr to aj povedali: A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Vložili svoju nádej do Ježiša ale nebolo to tak, ako si to oni predstavovali. A to je odkaz aj pre nás. Ježiš o mne vie všetko, vie čím žijem, čo prežívam, ako sa mám, to keď som zronený, sklamaný, znechutený… A predsa v mojom živote postupuje tak, ako v prípade učeníkov. Neprinesie im radosť hneď, ale až neskôr. Ježiš od nich chcel aby sa vyrozprávali. Aby to sklamanie, ktoré nosili vo svojom srdci, dali von zo seba. To isté chce od nás. Vyrozprávať sa. Ako náhle mu niečo poviem, tak mu to odovzdám. Inými slovami: Ty Pane to môžeš riešiť.
          Prešlo potom 1900 rokov a sv. Faustíne Ježiš povedal:
,,Dcéra moja, hovoria mi, že si veľmi jednoduchá, prečo mi teda nehovoríš o všetkom, čo sa ťa týka- aj o najmenších podrobnostiach. Hovor mi o všetkom, vedz, že mi tým robíš veľkú radosť.“ Odpovedala som: Veď ty vieš o všetkom Pane.                   A Ježiš mi povedal:
,,Áno ja viem, ale ty sa neospravedlňuj tým, že ja viem, ale s jednoduchosťou dieťaťa mi hovor o všetkom, lebo mám naklonené srdce i ucho k tebe a tvoja reč je mi milá.“ (Denníček 921)
           Keď som sa začala obávať, že budem tak dlho mimo kongregácie, Ježiš mi povedal: ,,Nebudeš sama, lebo ja som s tebou vždy a všade. Pri mojom srdci sa neboj ničoho. Ja sám som zariadil tvoju cestu. Vedz o tom, že moje oko pozorne sleduje, každý pohyb tvojho srdca. Beriem ťa do ústrania, aby som sám utváral tvoje srdce podľa svojich budúcich zámerov. Čoho sa bojíš? Ak si so mnou, kto sa odváži dotknúť sa ťa? Nesmierne sa však teším, že mi hovoríš o svojich obavách, dcéra moja. Hovor mi o všetkom tak jednoducho a ľudsky, robíš mi tým veľkú radosť. Ja ťa rozumiem lebo som Boh – človek. Tá jednoduchá reč tvojho srdca je mi milšia, než chválospevy zložené na moju oslavu. Vedz dcéra moje, že čím je tvoja reč jednoduchšia, tým viac ma priťahuješ k sebe. A teraz buď pokojná pri mojom srdci, polož pero a chystaj sa na cestu.“ (Denníček 797)
          Pokiaľ budeme na tomto svete, asi nikdy nepochopíme, prečo Pán koná tak v mojom živote ako koná. Prečo prežívam to, čo prežívam. Ani učeníci nechápali ničomu. Všetko budeme chápať až vo večnosti. A ako povedal: Tam sa ma na nič už nebudete vypytovať.      

Ján Obšitoš, kaplán

Oznamy

V sekcii OZNAMY je nové info: Tretia veľkonočná nedeľa „B“ – 14.04.2024

Prosíme, prečítajte si nové oznamy.